Haakon Marthinsen er leder for Autolease Norge.
Haakon Marthinsen er leder for Autolease Norge. (Foto: Stig B. Fiksdal)

Autolease lanserer re-lease

- Med re-lease har vi satt i system å tilby nyere biler som har potensial til en runde til, sier leder for Autolease Norge, Haakon J. Marthinsen.

- Vi har jobbet med dette konseptet en tid, og er nå klare for lansering, sier Haakon J. Marthinsen.

Han er leder for Autolease Norge.

- Det er ikke unormalt at leietagere får endrede behov underveis. Dersom dette oppstår, finner vi en ny leietager som kan ta over bilen gjennom re-lease, sier Marthinsen.

Haakon J. Marthinsen har ledet Autolease Norge siden starten i 2003.

- Dette er som sådan ikke noe nytt, men vi har nå satt det i system. En slik løsning er positiv både for kundene og oss selv.

Re-lease synligjøres nå som en egen tjeneste fra Autolease.

- Vi ønsker å bidra til å løse en utfordring som dukker opp ved at behovet endrer seg, sier han.

Re-lease er ikke bare et tilbud til den som ønsker å gå ut av en lengre avtale.

Mange bedrifter har behov for kortere leietid, og ikke minst få en bil raskt levert.

- Det er mange bedrifter som har behov for kortere leietid og ikke minst få en bil raskt levert. Vi har en stor portefølje hvor vi kan plukke ut biler til våre eksisterende kunder, sier Marthinsen.

Autolease-sjefen er likevel tydelig på at ambisjonen ikke er at re-lease-bilene skal erstatte nye biler hos bedriftene.

- Dette konseptet er en tilpassing av leasingproduktet, som vi mener er nødvendig i dagens marked.

Markedsplass

Autolease opererer i næringsmarkedet, og tjenesten re-lease er i første omgang laget for dette segmentet.

Re-lease-bilene gjøres tilgjengelig for Autolease eksisterende kunder og markedsføres på Autolease nettsider åpent for alle. Dersom ny kunde overtar bilen ut avtalt løpetid, påløper det ikke kostnader utover den leien man inngår avtale om.  

- Vi har etablert gode digitale løsninger som ivaretar prosessen rundt re-lease. Det er en forutsetning at dette er sømløst og enkelt å benytte, sier Marthinsen.

Ikke korttidsleie

Autolease satt minimum leieperiode til 6 måneder for re-lease.

- Vi ønsker ikke å gå inn i markedet for kortidsleie. I det segmentet er det andre aktører som dekker behovet, sier Marthinsen.

Autolease markedsfører tjenesten re-lease på egne hjemmesider. Faksimile: autolease.no

- Nøkkelen er fleksibilitet

Behovet for mobilitet er i endring og setter press på det tradisjonelle leasingproduktet.

- Vi ser at fleksibilitet blir stadig viktigere for mange bedrifter. Det handler om å tilfredsstille kundenes behov i et marked som endrer seg fort.

- Skal man være en relevant aktør fremover, tror vi det er helt nødvendig å ha fleksible løsninger på plass.

- I den sammenhengen mener vi re-lease passer veldig godt inn, sier Haakon Marthinsen.

Om Autolease
Er en del av DNB og skaffer, finansierer og administrerer biler til bedriftskunder og offentlig sektor i Skandinavia. Autolease er DNB-konsernets produktleverandør for langtidsleie og biladministrasjon av firma- og tjenestebiler. Gjennomsnitt antall biler er 20-25 pr kunde, men med store variasjoner.

Til toppen