Bedre Møller-resultater etter 2. tertial

Bedre Møller-resultater etter 2. tertial

Omsetningen økte med 13 prosent, mens resultat før skatt ble 906 millioner kroner - som er 24 prosent bedre enn pr 2. tertial i fjor.

Til toppen