Dag Ropstad, salgsdirektør for Bilkanalen i Tryg/Enter.
Dag Ropstad, salgsdirektør for Bilkanalen i Tryg/Enter.

Bilforsikring: Knallstart for Enter – tregere for mange andre

Med partnerbytte hos Møller er store forsikringsvolum «i spill». Slik har forsikringsselskapene fordelt markedet så langt i år.

Enter er vinneren, mens Fremtind, Tryg og Codan går mest tilbake på forsikring til nye biler så langt i 2020.

Enter har med 17,5 % av markedet de første to månedene fått en flying start på dette året. Totalt i 2019 hadde selskapet 10,6 %.

Med partnerbytte på Møller-merkene fra nyttår var det forventet en tydelig bevegelse mellom If (ut) og Gjensidige (inn). Det har bare i liten grad skjedd, og forklares nærmere nedenfor.

Av større bevegelser er det ved å merke seg Fremtind, som faller fra 8,7 % i 2019 til 7,2 % hittil i år og Tryg som går tilbake 1,4 %-poeng til 9,1 %.

Nedgangen fortsetter for Codan (2,4 %) og heller ikke Storebrand (1,2 %) er så langt i nærheten av markedsandelene fra 2019.

  Nytegning NYE BILER Jan-Feb 2020 Totalt 2019 Endring
Pl. Person- og varebiler * MA% MA% %-poeng
1. If Skadeforsikring 23,3 % 23,8 % -0,5
2. Gjensidige 22,1 % 22,3 % -0,2
3. Enter 17,5 % 10,6 % 6,9
4. Tryg Forsikring 9,1 % 10,5 % -1,4
5. Fremtind 7,2 % 8,7 % -1,5
6. Protector Forsikring 2,5 % 2,4 % 0,1
7. Euro Insurance 2,4 % 2,5 % -0,1
8. Codan Forsikring 2,4 % 3,5 % -1,1
9. Volvia 1,8 % 2,1 % -0,3
10. Eika Forsikring 1,8 % 1,8 % 0,0
11. Frende 1,7 % 2,0 % -0,3
12. KLP Skadeforsikring 1,6 % 1,7 % -0,1
13. Jernbanepersonalets Forsikring 1,3 % 1,5 % -0,2
14. Storebrand Skadeforsikring 1,2 % 1,8 % -0,6
15. Insr (Nemi) 1,0 % 1,1 % -0,1
16. Landkreditt Forsikring 0,8 % 0,5 % 0,3
17. Ly Forsikring 0,6 % 0,7 % -0,1
18. WaterCircles 0,4 % 0,4 % 0,0
19. Selvassuranse 0,2 % 0,2 % 0,0
20. Byggmesterforsikring 0,2 % 0,1 % 0,1
  Andre 0,9 % 1,8 % -0,9
  Kilde: TFF/Gjensidige   * Inkluderer person- og varebiler samt campingbiler < 3,5 t.

Sen Møller-start for Gjensidige

De store volumene som Møller-avtalen innebærer var forventet å gi tydelige utslag i fordelingen av markedsandeler på statistikken, spesielt på nye biler.

Stig Rognes er er salgs- og utviklingssjef B2B Bilbransjemarked i Gjensidige.

Stig Rognes, som er salgs- og utviklingssjef B2B Bilbransjemarked i Gjensidige, forklarer:

- Produktet som knytter merkeforsikringene opp mot forhandlerne var ikke operativt før i slutten av januar.

- Det er mye nytt og slike ting tar som regel noe tid i innkjøringsfasen. Vi føler at det er bra i gang nå, sier Rognes.

I Gjensidiges merkeforsikring tilbys kundene en kostnadsfri oppstartsmåned, men Rognes innrømmer at korttidsproduktene kan «forstyrre» bildet. Det er vanskelig å vite hvor kundene ender opp.

- Vi følger nøye med på hvordan de nye kundene forholder seg etter den første måneden. Både vi og våre samarbeidspartnere er avhengig av at så mange som mulig blir værende hos oss.

- Derfor har vi nå etablert gode systemer som legger til rette for at kundene videreføres, sier Stig Rognes.

Nybil-boost for Enter

Det er grunn til å anta at forsinkelsen hos Gjensidige, som har gjort at Enter har vært «alene» hos Møller-forhandlerne i januar, også bidratt til at mange valg har falt på Enter i denne perioden.

Enter øker markedsandelen fra 10,6 % i 2019 til 17,5 % så langt i år.

Dag Ropstad er salgsdirektør for Bilkanalen i Tryg/Enter.

- Bilene som er levert i 2020 var kontraktert i fjor og der hadde vi en stor andel. Vi har vi nok også fått en del i tillegg, så det har gitt en slags dobbel-effekt.

Det sier Dag Ropstad, som er salgsdirektør for Bilkanalen i Tryg/Enter.

- Vi har jobbet lenge sammen med Møller-forhandlerne, og det har over tid gitt gode resultater.

Ropstad peker på at Enter så langt i år har vekst i alle merkeavtalene.

- Vi har partnere som prioriterer oss og med mye registreringer av for eksempel Renault Zoe og hos Hyundai, blir det nærmest som en «ketsjup-effekt», sier han.

- Det er veldig hyggelig med vekst, men vi er spente på utviklingen videre. Det er et krevende marked å forutse om dagen, sier Dag Ropstad.

Brukte biler

For brukte biler er endringene mer «som forventet», med noe nedgang for If og et lite løft for Gjensidige. Også her får Enter et løft, mens Fremtind går tilbake:

  Nytegning BRUKTE BILER Jan-Feb 2020 Totalt 2019 Endring
Pl. Person- og varebiler * MA% MA% %-poeng
1. Gjensidige 24,5 % 23,8 % 0,7
2. If Skadeforsikring 17,2 % 19,6 % -2,4
3. Fremtind 15,4 % 17,0 % -1,6
4. Tryg Forsikring 9,1 % 8,9 % 0,2
5. Enter 7,0 % 4,8 % 2,2
6. Eika Forsikring 5,5 % 6,0 % -0,5
7. Frende 4,2 % 4,7 % -0,5
8. Storebrand Skadeforsikring 3,6 % 3,3 % 0,3
9. KLP Skadeforsikring 2,7 % 1,6 % 1,1
10. Jernbanepersonalets Forsikring 2,5 % 2,6 % -0,1
11. Codan Forsikring 1,7 % 1,9 % -0,2
12. Insr (Nemi) 1,6 % 1,7 % -0,1
13. Landkreditt Forsikring 0,9 % 0,8 % 0,1
14. Protector Forsikring 0,9 % 0,4 % 0,5
15. Volvia 0,7 % 0,6 % 0,1
  Andre 2,6 % 2,3 % 0,3
  Kilde: TFF/Gjensidige   * Inkluderer person- og varebiler samt campingbiler < 3,5 t.

Til toppen