Bilforsikring: Tryg vokser - tyngre for Gjensidige

Bilforsikring: Tryg vokser - tyngre for Gjensidige

Samlet økte de fire største selskapene markedsandelene i 2. kvartal. Men bare to av dem dro lasset.

De fire gigantene Gjensidige, If, Fremtind og Tryg - bilforsikringens «Big 4» - hadde ved utgangen av 2. kvartal til sammen 71,2 % av trafikkforsikringene på person- og varebiler i Norge.

Ett kvartal tidligere var andelen 70,9 %, viser fersk statistikk fra Finans Norge.

Totalt hadde forsikringsselskapene 3.110.000 biler i forsikret bestand pr. 30 juni. Det er rundt 17.000 flere enn ett kvartal tidligere (pr. 30 mars).

Gjensidige lekker

Gjensidige er klart størst med 726.000 biler, som gir selskapet en markedsandel på 23,3 %. Men det siste året har selskapet slitt med å holde på bilkundene.

Siden i fjor sommer har porteføljen krympet med nesten 20.000 biler. Tall for 2. kvartal i år viser riktignok at nedgangen har bremset opp, med en netto avgang på 1.700 biler.

Tryg/Enter og Fremtind legger på seg

For femte kvartal på rad bygger Tryg/Enter portefølje, som nå samlet er på nær 427.000 biler. Det er rundt 19.000 flere enn ved årsskiftet.

Av disse tilkom hele 13.000 i 2. kvartal og tilsvarer en volumvekst på 3,2 % i denne perioden.

Vi ser på veksten som et resultat av et tett og godt samarbeid med bilbransjen over tid

Dag Ropstad, Tryg/Enter Forsikring

Dag Ropstad er salgsdirektør for Bilkanalen i Tryg/Enter. Han sier dette om utviklingen:

- Vi ser på veksten som et resultat av et tett og godt samarbeid med bilbransjen over tid. Tryg Forsikring jobber også aktivt med foreningsmarkedet, som også påvirker denne veksten, sier han.

Etter at Sparebank 1 og DNB Forsikring 1. januar i år fusjonerte og ble til Fremtind, har den nye forsikringsgiganten økt porteføljen av person- og varebiler med nær 19.000 biler. Drøyt 4.500 av dem var i 2. kvartal.

For If, Norges nest største selskap på bilforsikring, har det vært tilnærmet «nullvekst» siste året, og endringen i 2. kvartal i år var på snaut 600 biler.

Eika, som er nummer fem på listen, har en liten vekst i siste kvartal. Selskapet har siden 4. kvartal 2017 ligget stabilt på 5,5 % markedsandel.

Heller ikke Frende har beveget seg mye det siste året, med en markedsandel på 4,8 % i hele perioden.

Insr/Nemi var på sitt høyeste nivå i 1. kvartal 2018 med en portefølje på 142.000 biler (4,6 %). Siden den gang har selskapet falt litt hver gang på kvartalsstatistikken. Etter 2. kvartal i år er det igjen 112.000 biler og en markedsandel på 3,6 %.

Storebrand hadde jevn vekst opp til sitt høyeste nivå på 110.000 biler høsten 2016. Deretter har det vært små endringer begge veier. Siden årsskiftet har porteføljen økt med 3.500 biler og er etter 2. kvartal oppe i 109.000 - det høyeste antallet Storebrand har notert i kvartalsstatistikken på over to år.

De 15 største pr. juni og mars 2019
(endring siste kvartal):

    30.6.2019 31.3.2019 Endring
Nr. Forsikringsselskap Antall MA% Antall MA% Antall
1. Gjensidige 725.981 23,3 % 727.686 23,5 % -1.705
2. If Skadeforsikring 566.968 18,2 % 566.403 18,3 % 565
3. Fremtind (Sparebank1/DNB) 495.681 15,9 % 487.165 15,7 % 8.516
4. Tryg/Enter 426.847 13,7 % 413.734 13,4 % 13.113
5. Eika Forsikring 170.610 5,5 % 169.226 5,5 % 1.384
6. Frende Skadeforsikring 149.561 4,8 % 149.683 4,8 % -122
7. Insr/Nemi 112.122 3,6 % 121.069 3,9 % -8.947
8. Storebrand 109.277 3,5 % 108.109 3,5 % 1.168
9. Jernbanep. forsikring 93.551 3,0 % 93.551 3,0 % 0
10. KLP Skadeforsikring 79.515 2,6 % 77.599 2,5 % 1.916
11. Codan 76.449 2,5 % 76.196 2,5 % 253
12. Protector Forsikring 33.219 1,1 % 33.588 1,1 % -369
13. Euro Insurance LTD 23.707 0,8 % 23.707 0,8 % 0
14. Landkreditt Forsikring 20.727 0,7 % 20.198 0,7 % 529
15. Knif Trygghet Forsikring 7.133 0,2 % 7.333 0,2 % -200
  Øvrige 1.430 0,0 % 18.563 0,6 % -17.133
  Totalt 3.110.392 100,0 % 3.093.810 100,0 % 16.582
 Kilde: Finans Norge     

Til toppen