Etter brannen i fjor vår investerer Bil1Din/Namdal Bilopphuggeri betydelig i nytt lagerbygg  for brukte bildeler.
Etter brannen i fjor vår investerer Bil1Din/Namdal Bilopphuggeri betydelig i nytt lagerbygg for brukte bildeler.

Bjarne Brøndbo: Vil selge brukte bildeler for 50 millioner

Bil1Din/Namdal Bilopphuggeri AS er en av landets aller største aktører innen salg av brukte deler. Nå investeres det i nytt stort lager med tre ganger så stor kapasitet som dagens.

- Vi investerer totalt omkring 14 millioner kroner i et nytt lager på 1300 kvadratmeter og med 9 meter takhøyde, sier Brøndbo.

I fjor vår ble anlegget i Namdalen rammet av brann, og det var i etterkant av denne at Brøndbo bestemte seg for å utvide virksomheten.

Det nye lageret er 60 meter langt og 22 meter bredt, med fri høyde innvendig på 9 meter.

- Det nye lageret får over 4000 pallplasser. Resultatet er at vi få tre ganger så mange lagerlokasjoner som før, sier han.

Resultatet er at lageret vil ha mange flere deler tilgjengelig, og at kvaliteten på de brukte delene blir bedre enn før.

- Per i dag er vi nødt til å ha mange av delene stående ute på bilene, og det er ikke bra med hensyn til kvaliteten. Med det nye lageret kan vi ha mye mer av delene under tak, sier Brøndbo.

Store ambisjoner

I fjor omsatte Brøndbo brukte deler for omkring 30 millioner kroner.

- Det kommer ikke til å bli så mye mer i år, da dette også blir et provisorisk driftsår med flytting inn i det nye lageret.

- Vår mål er at vi i løpet av en fem års periode skal omsette brukte deler for minst 50 millioner kroner årlig, sier han.

Lageret i Namdalen inneholder ifølge eieren alle type deler som har en salgsverdi.

- I et tid hvor miljøbevissthet, gjenbruk og fotavtrykk står høyt på agendaen tror jeg tiden jobber for denne type virksomhet.

IT- og logistikk-system

Familieeid: Bjarne Brøndbo er daglig leder og hovedaksjonær i Namdal Bilopphuggeri AS.

Namdal Bilopphuggeri bruker et it-system som er utviklet av brukes av Norges Biloppsamleres Forening. I bunnen av dette it-systemet ligger en database som også inneholder brukte deler fra Sverige og Finland.

- Vi har laget vårt eget web-grensesnitt på toppen av databasen, og når det søkes hos oss inkluderer vi også deler fra 25 svenske aktører innenfor bildemontering.

Totalt inneholder basen som er søkbar hos oss rundt fem millioner deler totalt, sier Brøndbo.

Han legger til at 70 prosent av alt som selges fra anlegget i Namdalen går til bilbransjen, og at denne andelen er økende.

Ikke over 40 prosent

- Vi bruker Post-Nor som vår logistikkleverandør. Det fungerer utmerket. Vi har også en avtale med If som gjør at vi leverer karosserideler fraktfritt til en del bilskadeverksteder i Midt-Norge.

- Vårt mål er at prisen på deler som inngår i bilskadereparasjoner skal være maksimalt 40 prosent av prisen for en ny del. Resultatet av dette er at andelen brukte deler øker, sier Bjarne Brøndbo.

Til toppen