Fra NBF til Erik Arnesen

Fra NBF til Erik Arnesen

Tor-Sigurd Simonsen slutter etter mer enn 12 år i NBF og blir daglig leder for Erik Arnesen Skadesenter og deres storsatsing på skade/lakk.

Tor-Sigurd Simonsen blir daglig leder for Erik Arnesen Skadesenter. Han forlater dermed NBF, hvor han har vært ansatt i mer enn 12 år.

Erik Arnesen-konsernet er i gang med en storsatsing på skade og lakk for sine konsernmerker, og Simonsen får ansvar for etablering og drift av dette.

- Vi er svært glade for å få Simonsen med på laget for å utvikle dette svært viktige forretningsområde for oss, sier konsernsjef Lars-Erik Presterud i Erik Arnesen.

- Han har en unik erfaring som biloppretter, leder av bilskadesenter og ikke minst i sine 12 år i NBF, hvor han har gjort svært mye bra for skade og lakk i bilbransjen. I tillegg er han en svært bra kar, som vi ser fram til å få inn i vår ledergruppe, legger Presterud til.

- Har vært en premissgiver

- Tor-Sigurd har hatt stor innvirkning på rammebetingelsene for skade- og lakkverkstedene, sier administrerende direktør Stig Morten Nilsen i NBF.

- Ikke minst gjennom arbeidet med sikre bilskadereparasjoner.

- I tillegg har hans arbeid mot myndighetene innenfor hele ettermarkedsområdet vært viktig. Han har på mange måter vært premissgiver for det bilbransjen har fått til, sier Nilsen.

Simonsen har hatt ansvaret for området Drift og utvikling i NBF de siste årene. I tillegg til å selv ha vært fagsjef for skade- og lakkområdet siden 2008.

- Selv om det er et tap å miste Tor-Sigurd er vi også litt stolte av at ansatte i NBF er attraktive i bransjen. Å arbeide i NBF krever høy kompetanse og er samtidig en læringsarena. At Tor-Sigurd blir ansatt i en slik stilling ser vi på som en bekreftelse av det, sier Nilsen.

- Vi er på vegne av bilbransjen svært glade for å ha fått nyte godt av Tor-Sigurd sin kompetanse og kunnskap alle disse årene, og ønsker både ham og Erik Arnesen lykke til, sier NBF-direktøren.

- Dette gleder jeg meg til

Tor-Sigurd Simonsen sier han ser frem til å starte i Erik Arnesen.

- Det var ikke enkelt å ta beslutningen om å si opp i NBF, men jobben hos Erik Arnesen var for spennende til å la den gå fra seg, sier han.

- I NBF har jeg jobbet med mange dyktige personer, både i administrasjonen og blant medlemmene. Jobben har hele tiden vært spennende, lærerik og utviklende.

Han legger til at tiden i NBF har gitt ham verdifull erfaring som har tar med seg videre.

- Jeg føler meg heldig som nå får denne muligheten i Erik Arnesen. Dette gleder jeg meg til, sier Tor-Sigurd Simonsen.

NBF og Erik Arnesen er i dialog om når og hvordan overgangen skal skje.

SISTE STILLINGER

PROFILERTE STILLINGER

Til toppen