Morten Stordalen er leder for FrPs bilpolitiske utvalg.
Morten Stordalen er leder for FrPs bilpolitiske utvalg.

FrP: - Dette er en krigserklæring

Regjeringens forslag er et angrep på en allerede inngått avtale, mener Morten Stordalen i FrP. Norges Bilbransjeforbund forventer også kamp om bilavgiftene før budsjettet blir vedtatt.

- Forslagene er et brudd på Granavolden-avtalen.

Det sier Morten Stordalen, leder for bilpolitisk utvalg i FrP til Bilbransje24.

Han reagerer kraftig på økningene Regjeringen nå legger opp til i bilavgiftene.

Morten Stordalen er leder av FrPs bilpolitiske utvalg.

- Regjeringen har hele tiden vært opptatt av å henvise til at de styrer etter Granavold-erklæringen. Dette viser at det skjer bare når det passer dem å gjøre det, sier Stordalen.

Vi brukte 7 år i regjering på å senke bilavgiftene. Det tok 7 måneder for den sittende regjeringen å øke dem igjen.

Morten Stordalen, FrP

- Forslaget de nå har lagt fram gjør det dyrere og vanskeligere for bilistene.

- Dette er en krigserklæring til FrP, slår han fast.

Han viser til at FrP hele tiden har lagt opp til å gjøre det billigere for vanlige folk å kjøpe nye biler. Nå mener han at regjeringen går i motsatt retning.

- Vi brukte 7 år i regjering på å senke bilavgiftene. Det tok 7 måneder for den sittende regjeringen å øke dem igjen.

- Dette er fryktelig dårlig invitasjon til å gå inn i budsjettforhandlingene, sier den bilpolitiske lederen.

- Vil FrP kjempe for å endre forslaget?
- Ja, definitivt. Bilavgifter står høyt på vår liste. Jeg skal i hvert fall være en bidragsyter til at dette blir reversert.

- I en tid med stor usikkerhet, blir det helt feil å gjøre det dyrere å kjøpe bil, sier Morten Stordalen.

- Må sitte langt inne

- Regjeringen legger opp til økning på alle fronter, og det overrasker oss.

- Vi frykter at dette rammer de som av ulike grunner ikke har anledning til å kjøpe elbil ennå, sier Egil Steinsland i NBF.

Det sier kommunikasjonssjef Egil Steinsland i NBF.

- Omleggingen av varebilavgiftene er svært bra. Det samme er videreføring av fritaket for moms og engangsavgift for elbiler, som de har forpliktet seg til fra Granavolden.

Vi antar at det vil bli harde forhandlinger, også om bilavgiftene

Egil Steinsland, NBF

- Men økningen som foreslås i engangsavgiften slår inn på vanlige biler. Vi frykter at dette rammer de som av ulike grunner ikke har anledning til å kjøpe elbil ennå.

- Uansett hvor mange dette er neste år, kan disse komme til å sette seg på gjerdet. Økte priser generelt vil kunne redusere bilsalget, sier han.

NBF forventer at bilavgiftene vil bli et tema under budsjettforhandlingene med FrP.

- Så dere tror ikke dette vil gå gjennom?
- Det er vi usikre på. Noe vil nok gå gjennom, men at FrP vil gå med på en generell økning av bilavgiftene, må i så fall sitte langt inne, sier Steinsland.

- De har vært tydelige på sin motstand mot økte bilavgifter, og det er naturlig at det vil bli et tema.

- Vi antar at det vil bli harde forhandlinger, også om bilavgiftene, før dette budsjettet landes, sier Steinsland.

Tor-Sigurd Simonsen, NBF

Til toppen