Gjensidige vokser mest - Insr og Codan stuper
(Foto: Odd Erik Skavold Lystad)

Gjensidige vokser mest - Insr og Codan stuper

De største selskapene styrker eller befester sin posisjon, mens flere av de mindre sliter med å holde på forsikringskundene i 3. kvartal.

Etter å ha mistet et par tusen biler i 2. kvartal er Gjensidige nå tilbake i pluss.

Norges største forsikringsselskap har ifølge oppdaterte tall fra Finans Norge etter 3. kvartal en portefølje 734.000 person- og varebiler.

Det er 7.700 flere (+1 %) enn etter første halvår og gir et løft i markedsandelen fra 23,3 % til 23,6 %.

If har en stabil portefølje. I 3. kvartal økte den med 1.548 biler (+0,3 %). Det betyr at de holder følge med den generelle veksten i bilbestanden, og opprettholder markedsandelen på 18,2 %. 

Den tredje største aktøren på bilforsikring, Fremtind, legger også på seg i 3. kvartal. Økningen på 4.896 biler representerer en pen vekst på nær 1 % for selskapet som fortsatt omorganiserer etter sammenslåingen mellom Sparebank1 og DNB.

Tryg er den minste av "de fire store". I 3. kvartal vokste porteføljen med nær 3.400 biler (+0,8 %) til 430.200 biler. Det tilsvarer en markedsandel på 13,8 %, som er selskapets høyeste på nær tre år.

Insr taper flest

Nedgangen fortsetter for Insr Insurance Group, den uavhengige forsikringsgruppen som også er notert på Oslo Børs.

På det meste (1. kvt. 2018) hadde Insr 142.000 biler i porteføljen, som ga en markedsandel på 4,6 %.

Salgsdirektør Cathrine Christensen i Insr

Siden den gang har selskapet tapt terreng ved hver av Finans Norges kvartalsvise oppdateringer. Forsikret bestand er nå på 106.000 biler og markedsandelen 3,4 %.

- Fordi vi jobber med partnere som selger forsikring på vegne av oss, vil våre tall alltid svinge mer enn konkurrentene.

Det sier salgsdirektør Cathrine Christiansen i Insr.

- Vår portefølje ligger i partnervolumer og det vil alltid være noen partnere som kommer og noen som går, sier hun og legger til at de er fornøyd med utviklingen.

- Dette er en modell vi vil drive etter og fortsette å være en støtte for våre partnere fremover, sier Chistiansen.

Codan taper mest

Etter et betydelig fall på 3.200 biler i 1. kvartal 2018, har Codan hatt en relativt stabil portefølje på mellom 78.000 og 76.000 biler.

I 3. kvartal er imidlertid Codan selskapet med flest biler i avgang, målt i prosent av forsikret bestand. Ifølge statistikkene fra Finans Norge forsikrer selskapet nå 72.000 biler. Det er 4.400, eller nær 6 prosent, færre enn ved utgangen av 2. kvartal.

Kommunikasjonsjef i Codan, Georg Richvoldsen, sier det er flere grunner til nedgangen i siste kvartal.

- Dette er sammensatt, men den viktigste årsaken er at vi har prioritert lønnsomhet foran vekst i vår porteføljestrategi.

- Vi ser vi samtidig at vi må bli flinkere til å formidle verdien av en god bilforsikring og at det er forskjell på bilforsikringer, sier Richvoldsen.

    Pr september 2019 Pr juni 2019 Endring
Nr. Forsikringsselskap Antall MA% Antall MA% Antall
1. Gjensidige 733.683 23,6 % 725.981 23,3 % 7.702
2. If Skadeforsikring 568.516 18,2 % 566.968 18,2 % 1.548
3. Fremtind (Sparebank1/DNB) 500.577 16,1 % 495.681 15,9 % 4.896
4. Tryg 430.243 13,8 % 426.847 13,7 % 3.396
5. Eika Forsikring 170.683 5,5 % 170.610 5,5 % 73
6. Frende Skadeforsikring 148.683 4,8 % 149.561 4,8 % -878
7. Storebrand 109.952 3,5 % 109.277 3,5 % 675
8. Insr 106.297 3,4 % 112.122 3,6 % -5.825
9. Jernbanep. forsikring 92.095 3,0 % 93.551 3,0 % -1.456
10. KLP Skadeforsikring 80.895 2,6 % 79.515 2,6 % 1.380
11. Codan 72.006 2,3 % 76.449 2,5 % -4.443
12. Protector Forsikring 32.179 1,0 % 33.219 1,1 % -1.040
13. Euro Insurance LTD 23.669 0,8 % 23.707 0,8 % -38
14. Landkreditt Forsikring 20.973 0,7 % 20.727 0,7 % 246
15. WaterCircles 15.344 0,5 % 15.239 0,5 % 105
  Øvrige 9.405 0,3 % 10.938 0,4 % -1.533
  Totalt 3.115.200 100,0 % 3.110.392 100,0 % 4.808
Kilde: Finans Norge     

Til toppen