- I ferd med å nå en grense

Tor-Sigurd Simonsen, NBF

- I ferd med å nå en grense

KOMMENTAR: Når forsikringsselskapene i praksis krever betingelser som reduserer nåværende inntektsnivå betraktelig, signaliserer de manglende anerkjennelse av den faktiske utviklingen.

Til toppen