Populær leasingbil: Volvo XC60 er blant modellene det vil bli innlevert mange av i år.
Populær leasingbil: Volvo XC60 er blant modellene det vil bli innlevert mange av i år.

Leasing: Dette forventes innlevert i 2021 - se fordelingen her

Neste kvartal ligger det an til å komme rekordmange biler i retur fra leasing. Her ser du hvorfor, samt hvilke bilmerker - og drivlinjer - som vil dominere i år.

Med utgangpunkt i en gjennomsnittlig leieperiode for leasingfinansierte personbiler (privat og firma) på 36 måneder, er det biler utlevert for tre år siden som i hovedsak vil utgjøre returvolumet i år.

Ifølge tall OFV har utarbeidet for Bilbransje24, ble det i 2018 registrert drøyt 55.000 nye personbiler hvor et leasingselskap sto som eier av bilen. Det utgjorde 37 % av nybilsalget dette året.

Noen har kortere og noen har lengre leieperioder, men litt forenklet er det dette volumet vi kan forvente kommer tilbake gjennom 2021.

Selv om det knytter seg noe mer usikkerhet til tidligere tall, er tilbakeleveringene i år på nivå med 2020.

Lite utsatt tilbakelevering

I begynnelsen av pandemien i fjor var det leasingselskap som meldte om at flere kunder enn normalt signaliserte et ønske om å forlenge leieperioden. Enkelte tilbakeleveringer ble utsatt til 2021.

Ifølge aktører Bilbransje24 har vært i kontakt med utgjør disse et moderat antall, og påvirker i liten grad «det store bildet» for periodisering av bilene som forventes i retur.

Møller: På nivå med 2020

Adm. direktør Arne Lyslo Kristiansen i Volkswagen Møller Bilfinans. 

Med et betydelig leasingvolum de siste årene, vil Volkswagen Møller Bilfinans trolig stå for rundt 20 prosent av returbilene i 2021.

- Det vil komme noen færre biler tilbake i første kvartal, men ellers er det ikke de store variasjonene mellom kvartalene for vår del, sier adm. direktør Arne Lyslo Kristiansen.

- På årsbasis blir volumet på nivå med i fjor. Det er vi veldig komfortable med i dagens marked, sier Lyslo Kristiansen.

Flest i 2. kvartal

Brytes utleveringene av nye biler til leasing i 2018 ned på hvilket kvartal bilene ble registrert, viser tallene at det fordeler seg noe ulikt gjennom året.

Som illustrert i grafen under, ble toppen nådd i 2. kvartal. Da registrerte leasingselskapene til sammen over 17.000 nye personbiler, ifølge OFV Statistikk. Det utgjorde drøyt 40 prosent av nybilsalget og er det høyeste antall nye leasingbiler i løpet av et kvartal noensinne.

30 prosent ladbare hybrider - færre diesel

Høy momsandel gjør ladbare hybrider spesielt attraktive i leasingmarkedet. Mens disse i 2018 sto for 18 prosent av salget på alle nye personbiler, utgjorde ladbare hybrider 30 prosent av leasingbilene.

For noen merker var ladbare hybrider helt dominerende, som Mitsubishi (95 %) og Volvo (76 %), men også på leasingbilene fra Mercedes-Benz og Audi utgjorde ladbare hybrider mer enn halvparten av volumet.

Finansieringsselskapene registrerte til sammen drøyt 10.000 personbiler med dieselmotor i 2018. Det utgjorde 19 prosent av leasingbilene og peker mot at om lag hver femte bil i retur i år vil være en dieselbil. Andelen bensinbiler var 23 prosent og elbiler 13 prosent.

Alle tall for biler registrert i leasing er hentet ut fra den nye tjenesten «OFV Statistikk».

Til toppen