Stig Morten Nilsen, NBF
Stig Morten Nilsen, NBF

NBF: 8 av 10 verksteder forventer permitteringer neste uke

Norges Bilbransjeforbund varsler at enkelte områder i landet risikerer å være uten verkstedtilgang. Bilverkstedene må defineres inn som en del av den samfunnskritiske strukturen, skriver NBF i et brev til Samferdselsministeren i dag.

Norges Bilbransjeforbund har via NHO i dag sendt brev til Samferdselsdepartementet med krav om at bilverkstedene må defineres inn som en del av den samfunnskritiske strukturen.

- Dette er viktig spesielt relatert til blant annet tilgang på barnepass for kritisk personell, men også at kommuner pålegger næringslivet å stenge, sier adm. direktør Stig Morten Nilsen i NBF.

- Vi har sendt dette brevet for å få en avklaring. Myndighetene har vist løsningsvilje, så vi har godt håp om at dette også blir tatt tak i.

- Uten bilen stopper Norge er sant til vanlig, det er enda sannere nå. Helsepersonell må komme seg på jobb og til pasienter, varer må fortsatt frem, sier Nilsen.

86 % av bilverkstedene forventer at de ganske raskt må redusere sin kapasitet og tilgjengelighet.

Fersk NBF-undersøkelse

Gjennom denne henvendelsen gjør NBF Samferdselsdepartementet oppmerksom på at vi kan komme i en situasjon hvor transportsektoren, og da den nasjonale transportkapabiliteten, kan bli rammet av stengte bilverksteder.

Nilsen påpeker i brevet at transport er definert som et samfunnskritisk område. Varer skal leveres, personer med viktige samfunnsfunksjoner må komme seg rundt. Fungerende lastebiler, varebiler, busser og personbiler er uunnværlige for å få gjort de jobbene som kreves i denne kritiske situasjonen, skriver NBF.

- Den nasjonale transportkapabiliteten er avgjørende for alle andre samfunnskritiske områder, og forutsetningen for at transportkapabiliteten opprettholdes er at bilverkstedene er åpne og har drift, sier Nilsen.

NBF fikk fredag melding fra medlemmer om at opp mot 60 prosent av mekanikerne er borte grunnet koronavirus og de tiltakene som er iverksatt. I hovedsak er årsaken at mekanikere må være hjemme på grunn av at skoler og barnehager er stengt.

8 av 10 verksteder må permittere

Fredag 13. mars hadde bare 7 % av bilverkstedene permittert ansatte.

- Ifølge en medlemsundersøkelse forventer vi at dette øker til 83 % kommende uke, sier NBF-sjefen.

Som følge av dette forventer 86 % av bilverkstedene at de ganske raskt må redusere sin kapasitet og tilgjengelighet.

NBF mener det er sannsynlig at i første omgang vil enkelte områder av landet risikere å være uten verkstedtilgang, men risikoen og antall områder må antas å øke i takt med epidemien.

«Dette kan da bli svært dramatisk for å kunne opprettholde den nasjonale transportkapabiliteten.

NBF ber derfor Samferdselsdepartementet umiddelbart om å komme i dialog med NBF for å unngå at denne situasjonen oppstår», skriver NBF i brevet til Samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Til toppen