Adm. direktør Stig Morten Nilsen tror det vil bli solgt 148.000 nye personbiler i 2020. Under visse forutsetninger.
Adm. direktør Stig Morten Nilsen tror det vil bli solgt 148.000 nye personbiler i 2020. Under visse forutsetninger. (Foto: Odd Erik Skavold Lystad)

NBF: Dette er «jokeren» som avgjør bilsalget i år

EUs 95 grams mål kan få stor innvirkning for Norge, mener NBF-direktør Stig Morten Nilsen. Her forklarer han hvorfor og presenterer tre scenarier for det norske bilmarkedet i 2020.

Hva betyr 95 grams målet i EU for bilmarkedet i Norge?

Dette spørsmålet stilte - og besvarte - adm. direktør Stig Morten Nilsen i Norges Bilbransjeforbund i sitt innlegg under Opplysningsrådet for Veitrafikkens gjennomgang av bilsalget i dag.

Den store «jokeren» for Norge i 2020, er hvordan bilprodusentene ligger an i forhold til sine krav når sommeren nærmer seg

NBF-sjef Stig Morten Nilsen

- Alt er i prinsippet tilrettelagt for at kravene fra EU skal nås, sa han.

- Antall ladbare modeller som finnes i markedet i 2020 tredobles fra 2018. Produksjonsplaner og kapasitet av ladbare biler vil bli doblet fra 2019 til over 1,5 millioner i 2020. Alle bilprodusentene vet hva som må til, og har en plan.

 
 

Nilsen viste også til at mange EU-land nå har på plass gode incentiver (se illustrasjon).

- Det store spørsmålet er likevel om det europeiske markedet er klart for overgangen, sa NBF-sjefen.

Utslippskravet på 95 gram gjelder for en produsents salg i Europa under ett, men de til dels betydelige forskjellene landene mellom er likevel en utfordring. Mange, deriblant flere av de store, har fortsatt et stykke vei å gå (se illustrasjon).

Kan utløse «priskrig»

I 2018 var det til sammen 60 ladbare modeller tilgjengelig i markedet. I år vil antallet være 176 og i 2021 vil bilkundene ha 214 ulike ladbare modeller å velge blant (se illustrasjoner).

I 2020 er det størst økning i antall ladbare hybrid-modeller, men de neste årene kommer elbilene gradvis sterkere.

- Selv om ladbare biler produseres og modellutvalget blir bredt, skal bilene fortsatt selges, påpekte Nilsen.

Om markedet ikke responderer godt på de ladbare bilene som nå kommer, er Nilsen overbevist om at pris vil bli brukt offensivt som virkemiddel - fordi det er mye rimeligere enn bøter for produsentene.

- Det holder at en eller to produsenter havner på etterskudd for at det kan starte en «priskrig», sa Nilsen.

NBF ser tre sannsynlige scenarier for det norske markedet i 2020, avhengig av hvordan bilmarkedet i Europa utvikler seg:

 1. «Pull marked»
  Europa tar imot ladbare biler «med storm», markedsprognosene overgås, store markeder prioriteres, norske importører får tildelinger mer basert på markedsstørrelse (1 %), nye ventelister. Konsekvens for Norge: Nedgang i nybilsalget. Mindre tilgang på ladbare vil i dagens norske bilmarked ikke kunne kompenseres med fossile biler.
 2. «Business as usual»
  Markedsresponen på ladbare biler i Europa blir som forventet (5-7 % ladbare biler), bilprodusentenes individuelle planer holder. Konsekvens for Norge: Markedet for ladbare biler (i alle segmenter) normaliserer seg med stor konkurranse. Stabilt nybilsalg på nivå med foregående år.
 3. «Push marked»
  Det europeiske salget går dårligere enn forventet, bilprodusenter kommer etter skjema, større kampanjer iverksettes, det handler bare om å få ladbare biler på veien - ikke hvor. Konsekvens for Norge: Høyere nybilsalg enn foregående år. Høyere andel ladbare biler (75-80 %)?

- På kort sikt kan suksessen til nye elbil-merker i Norge avhenge av hvordan markedet i Europa responderer på ladbare biler, la Nilsen til.

Tror på «business as usual»

Med utgangspunkt i gjennomsnittet av seks forskjellige kjente/innhentede prognoser, har NBF laget en egen prognose for nybilsalget i 2020.

Den viser et totalmarked på 148.000 personbiler, hvor elbiler og ladbare hybrider til sammen utgjør nær 72 % av markedet (se grafen under).

NBF mener det er grunn til å følge med på flere forhold:

 • Vil hybridene klare konkurransen mot et så stort utvalg av elbiler og ladbare hybrider?
 • Kan ladbare hybrider få enda høyere markedsandel - opp mot 20 %?
 • Har diesel og bensinbilene sin egen «menighet», slik at deres markedsandel opprettholdes uansett?

- Vi både håper og tror på «business as usual» i 2020. Den store «jokeren» for Norge er hvordan bilprodusentene ligger an i forhold til sine krav når sommeren nærmer seg, sa NBF-direktøren.

Bakgrunn

Fra 2021 skal gjennomsnittlig utslipp for alle solgte nye biler i Europa være 95 g CO2/km. Kravet innføres fra 2020, men i innfasingsåret vil beregningen gjelde for 95 % av de nye bilene, mens 5 % av bilene med høyest utslipp ikke teller med.

Spesialregler: Superkreditter og «produsent-pool»
EU gir produsentene ekstra incentiver til biler som slipper ut mindre enn 50 g CO2/km (i praksis elbiler og ladbare hybrider). I beregningen av gjennomsnittlig utslipp vil disse i 2020 telle som 2 biler. Neste år reduseres «superkreditten» til 1,67 bil og i 2022 skal de telle som 1,33 bil i CO2-regnestykket.

Bilprodusenter kan også gruppere seg og opptre i fellesskap for å nå utslippsmålet, slik som FCA/Tesla og Toyota/Mazda.

Individuelle krav for hver produsent
Kravet på 95 gram er et gjennomsnitt. Det settes individuelle krav for hver produsent. De som selger tyngre biler tillates høyere utslipp enn de som selger lettere biler. Dette fordi kravene settes i forhold til gjennomsnittlig vekt på produsentens solgte biler det gjeldende året:

 

Beregnede utslippskrav for den enkelte bilprodusent, eller «produsent-poolene», varierer fra 91 g CO2/km (PSA-Opel) til 108 g CO2/km (Volvo):

NB: Dette er foreløpige krav, basert på salget i 2018.

Saftige bøter
Dersom gjennomsnittlig CO2 utslipp fra biler solgt i Europa samlet overstiger produsentens mål i løpet av et år, medfører det en «utslippsbot» pr bil på 95 euro for hvert gram CO2/km overskridelse.

Som eksempel på hvor dyrt dette kan bli for en produsent, viste NBF-sjefen i sin presentasjon til tall for Volkswagen Group.

- Dersom Volkswagen Group ender bare 1 g CO2/km over målet, vil det gi en bot på mer enn 3,5 milliarder kroner, sa Stig Morten Nilsen.

Kilder: European Federation for Transport and Environment, The International Council on Clean Transportation, ACEA, NBF.

Til toppen