Nordea og Santander:  Klar oppgang for bruktbilene

Nordea og Santander:
Klar oppgang for bruktbilene

Den ene har satt dagsrekord i lånesøknader. Den andre melder om en uvanlig god start etter påske. Det er opptur i finansiering av bruktbiler.

- Det skjedde noe allerede i påskeuken.

Det sier Trond Nyhus, som er direktør bilfinansiering Gjensidige og direkte distribusjon i Nordea Finans.

Etter det han beskriver som en «kraftig og brutal bråbrems» i uke 12, er bildet nå helt annerledes for brukte biler.

- Vi hadde et fall på 46 prosent i antall lånesøknader fra bruktbilforhandlere, og på 37 prosent i direktesalg til kunder, sier han til Bilbransje24.

- Både forhandlerkanalen og direktesalg har opplevd den samme boosten, sier Trond Nyhus.

- Etter påske har det tatt seg kraftig opp. Den første tirsdagen satte vi faktisk dagsrekord for året.

Nyhus peker på at det har vært en spesiell påske, hvor mange kan ha brukt tiden til å sondere i brukbilmarkedet.

- I øyeblikket ligger søknadene på et normalnivå, og vel så det, sier han.

- Om tendensen vil vedvare vet vi ikke, for det vil alltid komme noen korte topper. Vi er i hvert fall veldig fornøyde slik det hittil har utviklet seg, sier Trond Nyhus.

Sterke tall

Utviklingen Nyhus beskriver hos Nordea gjenspeiles også i antall registrerte eierskifter av brukte biler (OFV).

Nedenfor er tall for påskeuken og etterfølgende uke i 2017 til 2020, som viser at eierskiftene i denne perioden i år står seg godt mot tidligere år.

- Spesielt høyt

De positive tallene bekreftes også hos Santander, Norges største finansieringsselskap på brukte biler.

- Forrige uke mottok vi rundt 600 søknader pr dag, hvor bruktbiler står for hovedtyngden, sier kommersiell direktør Trond Brakken.

Trond Brakken er kommersiell direktør i Santander.

- For oss tilsvarer dette et normalnivå, som egentlig er uvanlig så kort tid etter påsken.

- Markedet bruker gjerne litt tid på å ta seg opp igjen, sier han.

Brakken peker på at noe kan ha ligget akkumulert, etter at folk har sittet mer rolig enn vanlig i påsken.

- Hvordan markedet vil utvikle seg fremover, er det for tidlig å si, men jeg er betinget optimist.

- Det er i hvert fall ingen tvil om at antall søknader vi har mottatt er spesielt høyt for denne perioden, sier Trond Brakken.

Til toppen