Slik vil bilforhandlerne skaffe flere bruktbiler

Bilbransje24-undersøkelse

Slik vil bilforhandlerne skaffe flere bruktbiler

Rekordsalg og forventet knapphet på bruktbiler gir merkeforhandlere og bruktbilforretninger en utfordring til høsten. Her ser du hvilke kanaler de mener er mest aktuelle for å skaffe flere biler.

Det har vært høyt salg av bruktbiler i sommer. Eierskiftene har satt nye rekorder, og noen aktører går utradisjonelt til verks for å få tak i kurante bruktbiler.

Men hvordan ser bransjen på situasjonen i dag, og hvordan spår de at høsten blir?

Bilbransje24 har denne uken loddet stemningen med en spørreundersøkelse blant 309 merkeforhandlere, bruktbilforretninger og verksteder for å gi en status på flere områder.

Her er hovedtrekkene i svarene om bruktbiler:

  • Rekordhøyt salg av bruktbiler
  • Høyere marginer enn normalt, særlig hos merkeforhandlerne
  • Forventer godt bruktbilmarked i høst
  • Bruktbilbeholdningen er lavere enn normalt for åtte av ti merkeforhandlere
  • Spår knapphet på kurante bruktbiler
  • Flere innbyttebiler ses på som en løsning
  • Bruktimport mindre aktuelt for et flertall av bruktbilforretninger og merkeforhandlere

Bruktbilsalget og marginer

Bruktbilsalget har vært godt over normalen i sommer, og spesielt hos merkeforhandlerne. 85 prosent av merkeforhandlerne i Bilbransje24s undersøkelse sier salget har vært høyere enn normalt, mens drøyt halvparten av bruktbilforretningene sier det samme.

Samtidig som salget har vært godt, melder merkeforhandlerne om gode marginer på bruktbilene. Seks av ti merkeforhandlere har hatt bedre marginer enn normalt, mens det i større grad har vært normale marginer for bruktbilforretningene.


Salgsforventinger og bruktbilbeholdning

Både bruktbilforretninger og merkeforhandlerne forventer fortsatt godt bruktbilmarked de nærmeste månedene.

Størst optimisme er det hos merkeforhandlerne, mens blant bruktbilforretningene spår hver tredje aktør et lavere salg enn normalen.

Salgsboomen for bruktbiler har gitt langt færre biler på lager hos både bruktbilforretninger og merkeforhandlere.

Spesielt har merkeforhandlere vesentlig lavere bruktbilbeholdning enn normalt, mens de aller færreste har flere biler på lager enn hva de normalt villle hatt. 


Tilgang på bruktbiler

Merkeforhandlerne har ikke bare lav bruktbilbeholdning - de tror også gjennomgående at det blir vanskeligere å skaffe kurante bruktbiler i løpet av høsten enn hva bruktbilforretningene spår. Men også de ser for seg knapphet:

Tidligere i sommer ble det spådd sterkere bruktimport i tiden fremover. Nå fremstår dette som det minst aktuelle alternativet for å øke tilfanget på bruktbiler hos aktørene som har svart på Bilbransje24s undersøkelse.

To av tre merkeforhandlere ser det som lite sannsynlig eller helt usannsynlig å skulle skaffe biler gjennom bruktimport.

Den mest sannsynlige kanalen ved økt behov er å ta inn flere innbyttebiler. Det gjelder både for merkeforhandlere og bruktbilforretninger, mens aktiv leting på Finn.no også er høyt prioritert.

Tor-Sigurd Simonsen, NBF

Til toppen