Tesla ruller ut servicemarkeds-konsept
(Foto: Odd Erik Skavold Lystad)

Tesla ruller ut servicemarkeds-konsept

Den nye verkstedforskriften resulterer i at den amerikanske elbilprodusenten vil utvide sitt tjenestetilbud betydelig.

- Mobil service er et strategisk viktig verktøy for oss, og vi ønsker å tilby dette ved de fleste av våre service-sentere, sier Even Sandvold Roland.

Han er kommunikasjonssjef for Tesla i Norge.

Teslas beslutning kommer som følge av den nye verkstedforskriften, som trådte i kraft 1. november. Der åpnes det for at service og flere typer reparasjoner kan utføres «på stedet» av mobile enheter fra verkstedet.

Tesla har i øyeblikket 19 egeneide verksteder (som Tesla kaller service-senter red. anm.) i Norge, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

De aller fleste av disse drives i kombinasjon med et salgslokale, og fremstår som en vanlig bilforhandler.

Even Sandvold Roland er kommunikasjonssjef for Tesla i Norge.

- Når vil dette nye tilbudet til kundene være på plass?
- Jeg vil ikke si noe om tidsrammen for vår satsing. Dette er noe vi jobber aktivt med.

- Utrullingen av mobil service er avhengig av flere faktorer, deriblant hvordan Model Y lanseres, sier Roland.

Etter hva Bilbransje24 forstår vil trolig det nye tjenestetilbudet på servicemarkedet være tilgjengelig over mesteparten av Norge i løpet av neste år.

Uenig i krav om fagbrev

Tesla var sammen med Ford-forhandler RøhneSelmer en av to bilbransjeaktører som fikk dispensasjon fra Statens vegvesen til å etablere prøvedrift med mobile verksteder.

For Teslas del skjedde prøvedriften i Oslo-området.

- Den nye verkstedsforskriften er et skritt i riktig retning, men vi er skuffet over krav til fagbrev for teknikere som skal håndtere slike tjenester, sier Roland.

- Vi opplever kravet som unødvendig strengt, all den tid det ikke er krav om fagbrev for å jobbe på vanlig verksted, og oppgavene som løses av mobil service typisk er enklere.

Han legger til at Tesla har et noe annet syn på hva som burde vært styrende for å tillate mobile verkstedtjenester.

- Etter vårt syn er god opplæring i god HMS og opplæring i spesifikke reparasjoner viktigere. Her har vi gode systemer og opplegg. Dette har vi også gikk tilbakemeldinger om til Statens vegvesen, sier han.

Det faktiske tilbudet

På direkte spørsmål om Tesla-eiere i fremtiden kan velge å få utført en reparasjon eller service hjemme på egen gårdsplass eller på verkstedet sier Roland følgende:

- Vi vil vurdere alle forespørsler individuelt. Det vil blant annet avhengige av type arbeid som ønsker utført og hvilken kapasitet vi har tilgjengelig på det stedet og tidspunktet hvor forespørselen kommer, sier kommunikasjonssjefen.

Mobile verkstedtjenester skal være et supplement til ordinær verksteddrift

Even Sandvold Roland, Tesla

Han legger til at mobil service også vil være viktig tjenestetilbud til bileiere som bor et stykke unna nærmeste Tesla-verksted

- For kunder i Troms og Finnmark som typisk bor langt unna nærmeste servicesenter, vil nok dette service-tilbudet være viktigere enn for kunder i mer sentrale strøk, sier Roland.

- Kan du gi noen anslag for hvor stor andel av de totale verkstedbesøkene som vil kunne erstattes av et «hjemmebesøk»?
- Vi må innhente noe erfaringstall før vi kan tallfeste dette i et norsk perspektiv.

- Den nye verkstedforskriften legger opp til at mobile verkstedtjenester skal være et supplement til ordinær verksteddrift, og ikke hovedvirksomheten. Dette er vi selvsagt enige i, sier Even Sandvold Roland.

Røhne Selmer: Vil gjøre det permanent

Også RøhneSelmer, som er den andre aktøren som har drevet forsøksvirksomhet med mobil verksteddrift, vil gjøre tilbudet permanent for sine kunder.

- Dette er noe kundene våre ønsker. I første rekke har vi tilbudt mobile verkstedtjenester inn mot næringsmarkedet og bilutleie, men vi har også tilbudt det til privatmarkedet, sier Kjetil Hagestande.

Han er administrerende direktør i RøhneSelmer AS.

Direktøren sier at bedriften foreløpig ikke har grunnlag for å si hvor stor del av kundene som vil benytte seg av tilbudet.

- Vi har to mobile enheter i drift i dag, og klarer oss foreløpig med dette. Det neste skrittet for oss er å begynne å markedsføre tjenesten mer målrettet mot privatmarkedet, sier Hagestande.

Til toppen