BIL: - Utsett innbetaling av engangsavgiften

BIL: - Utsett innbetaling av engangsavgiften

Vil være et ekstremt viktig grep for å unngå likviditetsskvis og konkurser hos bilimportører og forhandlerkjeder, mener Bilimportørenes Landsforening.

I et brev sendt finansminister Jan Tore Sanner ber Bilimportørenes Landsforening (BIL) om en utsettelse for innbetaling av engangsavgifter.

- Dagens situasjon skaper store likviditetsutfordringer for importørselskaper og forhandlere, skriver Erik Andresen i brevet.

- BIL vil be regjeringen om å utsette firsten for innbetaling av engangsavgift for nye personbiler som har forfall senere denne uke, på samme måte som er gjort for mva- og forskudsskatt, skriver Andresen.

- Vi ønsker også at senere frister får tilsvarende utsettelse.

- Dette vil være et ekstremt viktig grep for å unngå likviditetsskvis og konkurser hos bilimportører og forhandlerkjeder, fortsetter Andresen.

- Dersom det ikke tas grep, kan de samfunnsmessige konsekvensene bli store.

I brevet påpeker BIL at de er svært glad for tiltakene regjeringen og Stortinget er i ferd med å iverksette, og peker på permitteringsregelverket og styrkingen av bedriftenes likviditet spesielt.

- Både utsettelse av mva-innbetaling og forskuddsskatt for 2. kvartal er ytterst hjelpsomt, skriver Andresen.

Til toppen