BIL: Dette er konsekvensene av Korona-viruset pr. i dag

BIL: Dette er konsekvensene av Korona-viruset pr. i dag

Bilimportørenes Landsforening har i dag gjennomført en spørreundersøkelse blant sine medlemmer om hvilke konsekvenser Korona-viruset har for bilbransjen pr i dag. Her er hva de svarer.

- I forbindelse med korona-utbruddet i Kina og Italia har det vært en del bekymring knyttet til leveranseproblemer til det norske markedet.

- Vår undersøkelse blant bilimportørene tyder på at dette ikke er et stort problem, i alle fall ikke på dette tidspunktet.

Det sier adm. direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening (BIL).

Til sammen 12 medlemsbedrifter (importører) har i dag besvart undersøkelsen. Disse representerer et større antall bilmerker:

  • 11 av 12 svarer at de har ansatte som er satt i karantene eller er sykmeldt.
  • 11 av 12 svarer at de ikke har gjennomført permitteringer.
  • 9 av 12 svarer at de ikke har problemer med å levere nye biler eller verkstedtjenester.
  • 5 av 12 svarer at det kan bli aktuelt å redusere produksjon/virksomheten om kort tid.

- Etter at vi har fått utbrudd her i Norge også, er BIL mer bekymret for hvilke konsekvenser dette kan få for den innenlandske etterspørselen.

- Flere medlemmer rapporterer nå om lavere salg og færre verkstedsbesøk.

Andresen mener det er for tidlig å si om dette bare skyldes et kortsiktig «sjokk» eller om det blir mer langvarig.

- BIL har tett dialog med bilimportørene og myndighetene, slik at vi kan redusere konsekvensene av korona-utbruddet.

- Varebiler, lastebiler, busser og personbiler er kritisk samfunnsinfrastruktur. Det er derfor avgjørende viktig at bransjen er fullt ut operative – både på reparasjon, deler og nybil, sier Erik Andresen.

Dette mener de 12 medlemmene som i dag har svart:

 

Til toppen