Møller-sjef Terje Male går på dagen
(Foto: Kilian Munch)

Møller-sjef Terje Male går på dagen

Terje Male fratrer som konsernsjef i Møller Mobility Group med umiddelbar virkning.

Styret i Møller Mobility Group har kommet til enighet med Terje Male om at han i dag fratrer som konsernsjef. Han tiltrådte 1. januar 2017.

Male har vært ansatt i Møller-konsernet i 20 år. 

Styreleder Øyvind Schage Førde vil i mellomtiden innta en operativ rolle som arbeidende styreleder.

- På vegne av styret vil jeg takke Terje for innsatsen og resultatene som er skapt under hans ledelse. Videre vil vi takke ham for 20 års innsats i ulike lederroller i organisasjonen vår, sier Førde.

- Vi står midt i en transportrevolusjon, der Terje Male har vært sentral i utviklingen og gjennomføringen av konsernets nye strategi, tilpasset rask endringstakt og teknologiutvikling. Vår endringsstrategi er ambisiøs, og vi har hatt sterk gjennomføringsevne.

- Møller Mobility Group har lagt bak seg et krevende 2018, men med flotte prestasjoner og sterke resultater. Vi ser lyst på 2019 og er godt rustet for fremtiden.

Ulike oppfatninger

- Mange store oppgaver gjenstår, og vi må tenke langsiktig. Derfor må vi også stoppe opp underveis og justere kursen etter hvert som landskapet endrer seg, sier Førde.

- Nå har vi kommet til et punkt der styret og konsernsjefen har ulike oppfatninger av hva som bør vektlegges i den videre realiseringen av strategien vår. Det er bakgrunnen for at styret sammen med Terje kom frem til at tiden er inne for et lederskifte.

- Selve strategien vår står fast, og endring forblir en del av hverdagen vår fremover. Men midt i alle disse endringene må vi passe på at vi ikke mister oss selv, sier Førde.

Minst 14 millioner etterlønn

I regnskapene til Møller Mobility Group for 2017 heter det at "to ledere har rett til to års etterlønn ved vesentlige omorganiseringer".

Direktør konserninformasjon og samfunn i Møller Mobility Group, Paul Hegna, bekrefter til DN at Terje Male er en av de to som omfattes av dette.

Ifølge årsrapporten for 2017 hadde Male en årslønn på 7 millioner, som betyr at ved utløsning av avtalen kan motta en etterlønn på 14 millioner kroner.

Til toppen