Møller Mobility Group informerer alle ansatte i Norge om permitteringer

Møller Mobility Group informerer alle ansatte i Norge om permitteringer

Omfanget og varigheten av permitteringene er foreløpig ikke avklart.

Møller Mobility Group har nå gått ut med meldingen gjengitt nedenfor.

Konsernsjef Petter Hellman:

Bilbransjen rammes hardt av koronakrisen, med stengte fabrikker og lav handelsaktivitet. I dag sender Møller Mobility Group derfor informasjon til alle ansatte i Norge om at det vil bli gjennomført permitteringer. Omfanget og varigheten av permitteringene er foreløpig ikke avklart.

Vi står i en krise vi ikke aner omfanget og varigheten av. Med alt som skjer rundt oss ligger det an til at deler av virksomheten stopper opp.

Når vi velger å informere samtlige av våre medarbeidere i Norge om at vi vil gå til permitteringer, så gjør vi det for at våre flinke folk skal ha en trygg jobb å komme tilbake til når dette normaliserer seg, Omfanget og varigheten av permitteringene er ikke avklart.

Nå skal det analyseres og vurderes hvilke deler av virksomheten som må nedskaleres. Deretter starter prosessen med å varsle alle som berøres av permitteringene.

Det kan bli aktuelt å permittere i flere trinn, avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg.

Møller Mobility Group har virksomhet i Norge, Sverige og de baltiske landene, men informasjonen gjelder kun den norske delen av virksomheten. Konsernet har til sammen 2.800 ansatte i Norge.

Mens deler av konsernets virksomhet ventes å stoppe helt eller delvis opp i en periode, er det andre deler av virksomheten som både kan og må opprettholdes tilnærmet normalt for å unngå at hele samfunnsmaskineriet stopper opp.

Derfor må vi vurdere permitteringer i lys av målet om mest mulig normal drift, samtidig som kostnadsnivået reduserer nok til å sikre fremtidig drift i den aktuelle markedssituasjonen man nå ser. Vi vil naturligvis også redusere en rekke andre kostnader som en del av planen for å opprettholde forsvarlig inntjening.

Beslutningen om å ta i bruk permitteringer er basert på grundige vurderinger og god dialog med de tillitsvalgte i konsernet, sier Petter Hellman.

Til toppen