Trafikkstasjonene: Åpner delvis for godkjenninger igjen til uken

Trafikkstasjonene: Åpner delvis for godkjenninger igjen til uken

Etter påtrykk fra bransjeorganisasjoner vil Statens vegvesen legge til rette for kjøretøygodkjenning - men med visse begrensninger.

Torsdag meldte Statens Vegvesen at de ville stenge alle trafikkstasjonene inntil videre.

Dette berører ikke direkte registrering av nye personbiler, som benytter den digitale plattformen Autosys kjøretøy bransjeløsning. Denne vil være operativ som vanlig.

Men en ved stenging av trafikkstasjonene vil det ikke være mulig å utføre registrering av kjøretøy som krever enkeltgodkjenning, som lastebiler og en del spesialkjøretøy i næring.

Dette har organisasjonene i bilbransjen reagert kraftig på. For importører av tyngre kjøretøy er dette forretningskritisk.

Rask reaksjon

Bilimportørenes Landsforening hadde i løpet av torsdag og fredag løpende dialog med Statens Vegvesen. Fredag ettermiddag ble det klart at Vegvesenet hadde funnet en løsning:

Statens vegvesen har besluttet å åpne for godkjenning av nye næringskjøretøy, samt ADR-kjøretøy, kjøretøy for dyretransport og utrykningskjøretøy.

Dette gjøres for å bidra til at samfunnskritiske funksjoner holdes i gang, og for å redusere de negative konsekvensene for bransjen.

I e-posten fra Statens vegvesen til bransjeorganisasjonene, understreker de at tilbudet vil være noe begrenset i forhold til vanlig, blant annet på grunn av situasjonen med karantene.

De presiserer også at situasjonen kan endre seg fra dag til dag, og utelukker ikke at de kan bli nødt til å stenge igjen dersom situasjonen krever det.

Statens vegvesen vil gi nærmere informasjon om hvordan bransjen skal forholde seg for å bestille timer, men i utgangspunktet skal prosessene for godkjenning følges som vanlig.

Statens vegvesen regner med å kunne ta imot kjøretøy til godkjenning tidlig til uken.

Bransjeløsningen stengt i helgen
Grunnet arbeid med nye er alle kjøretøytjenester, både digitale og manuelle, stengt denne helgen. Fra mandag vil Autosys kjøretøy bransjeløsning, som benyttes både ved førstegangsregistrering og til salgsmelding (eierskifte), samt fullføre omregistrering av brukte kjøretøy være operativ som vanlig.

Tor-Sigurd Simonsen, NBF

Til toppen