BIL: Vil ha reduserte varebilavgifter

BIL: Vil ha reduserte varebilavgifter

I et brev til Finansdepartementet tar Bilimportørenes Landsforening til orde for å innføre en rekke tiltak for å hjelpe bilbransjen gjennom korona-krisen.

I et brev fra Bilimportørenes Landsforening til Finansdepartementet fremkommer det at nybilsalget nå ligger på mellom 30 til 40 prosent av det normale, og at servicemarkedet ligger på mellom 60 og 70 prosent av det normale - og faller daglig. 

- Våre medlemmer melder nå om en kontrakts-inngang på nye biler som har falt kraftig, sier direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening.

Dette ber BIL om i brevet til Finansdepartementet:

  • Utsettelse av engangsavgiften pr. april og inntil videre
  • Øke vrakpanten fra dagens 3.000 kroner til 8.000 kroner ut året
  • Tilrettelegge for reeksport av biler
  • Redusere varebilavgiftene (revidert statsbudsjett)

BIL tar til orde for at det må en rekke ting på plass for å minimere skadene for bilbransjen mest mulig.

- Litt enkelt sagt kan tiltakene deles i tre. Det er de umiddelbare tiltakene som kan gjøres nå, hva som bør stå i revidert budsjett som kommer i mai, samt statsbudsjettet i oktober, sier han.

I brevet kommer det frem at engangsavgiften for varebiler bør reduseres i forbindelse med revidert budsjett.

BIL skriver blant annet følgende:
«Engangsavgiften for varebiler har økt vesentlig mer enn avgiftene for personbiler de siste 5 årene fordi elektrifiseringen ikke har kommet like langt. En avgiftsreduksjon vil være et viktig håndslag til de mange SMB-bedriftene i håndverk og varehandel som nå er hardt rammet av krisen».

- Varebilavgiftene har økt kraftig, fordi de har vært knyttet opp til personbilsatsene. Teknologiskiftet på varebilene har ikke kommet like langt som på personbilene. Derfor er det viktig å gjøre noe med dette, sier Andresen.

Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening.

Gjentar engangsavgiften

Allerede den 16. mars gikk Bilimportørene ut og oppfordret myndighetene til å utsette innbetalingen av engangsavgiften.

- Grunnen til at engangsavgiften ikke gikk gjennom da var at det var for kort tid til å endre forskriften. Forslaget ble sendt 16. mars og fristen var et par dager senere.

- Likviditet er et hovedproblem i dag. Vi mener at vi har veldig gode argumenter for å få utsatt innbetalingen av engangsavgiften. Dette er en veldig viktig hjelp for bransjen, sier Andresen.

Bilimportørene tar også til orde for å øke vrakpanten til 8.000 kroner ut 2020.

Organisasjonen ber også om bedre tilrettelegging for reeksport av biler til utlandet, samt gi tydelige signaler om at bilavgiftene skal være forutsigbare.

I brevet til Finansdepartementet gir de også uttrykk for bekymring knyttet opp til valutasituasjonen.

- Det er veldig viktig at bilbransjen fremstår samlet, og snakker med en stemme overfor myndighetene. Derfor koordinerer vi alle våre utspill med NBF, slik at vi sammen stiller oss bak alt vi kommuniserer til myndighetene, sier Erik Andresen.

Tor-Sigurd Simonsen, NBF

Til toppen