Rammevilkårene for bilbransjen er mer uforutsigbare enn noensinne er budskapet Trond Franzen har til Norges Bank som en del av Regionalt Nettverk. Franzen er eier og daglig leder av Nissan-forhandler Bentro Bil i Narvik
Rammevilkårene for bilbransjen er mer uforutsigbare enn noensinne er budskapet Trond Franzen har til Norges Bank som en del av Regionalt Nettverk. Franzen er eier og daglig leder av Nissan-forhandler Bentro Bil i Narvik

Bilbransjen med klar melding til Norges Bank

De tre største bilforhandlergrupperingene er alle representert i Regional Nettverk til Norges Bank, og en region er tydelig overrepresentert i utvalget. Budskapet til sentralbanken er entydig.

Tor-Sigurd Simonsen, NBF

Til toppen