Frode Hebnes, administrerende direktør i Bilia.
Frode Hebnes, administrerende direktør i Bilia. (Foto: Odd Erik Skavold Lystad)

Bilia Norge: Historisk godt resultat i servicemarkedet

Bruktbiler, servicemarkedet og kostnadskutt ga god vekst i Bilias marginer i Norge i andre kvartal 2020.

Bilia-konsernet hadde på forhånd varslet en økning i resultatet for 2. kvartal 2020 sammenlignet med året før.

I Norge økte omsetningen med fire millioner SEK, til 1,790 milliarder SEK i andre kvartal. Operativt driftsresultat ble 93 millioner, mot 80 millioner samme kvartal i fjor.

Det ga en operativ driftsmargin på 5,2 prosent mot 4,5 i fjor.

Kostnadskutt, reisestopp og ansettelsesstopp er blant tiltakene Bilia har gjennomført.

- På det meste var 140 årsverk permittert, som berørte nesten 200 av totalt 1.200 medarbeidere ved Bilia i Norge. I tillegg ble det iverksatt ytterligere en rekke kostnads-og likviditetsrelaterte tiltak.

Det sier Frode Hebnes, administrerende direktør i Bilia Personbil AS.

- Vi er nå tilbake i normal drift, og i prinsippet er alle permitteringer tilbakeført, sier han.

 

(Se flere tall for Bilia-konsernet samlet i bunnen av saken.)

Volvo og BMW utlignet Toyota-trøbbel

- Hvis vi skal oppsummere Covid-19-implikasjonene hittil, så påvirket det Bilia i Norge generelt, men vår Toyota- og Lexus-virksomhet spesielt, sier Hebnes.

En Toyota-forhandler ble stengt av den lokale kommunelegen, og utfordringer med deleleveranser som følge av stengingen av Toyotas sentrale delelager i Belgia gjorde Toyota-utfordringene betydelige.

- I sum påvirket dette naturligvis driftsforutsetningene ved Toyota Bilia AS, og det økonomiske resultatet har dessverre blitt markant svekket sammenlignet med i fjor, sier Hebnes.

Toyota Bilia AS er også det eneste selskapet i Bilia-konsernet som har mottatt kontantstøtte i Norge.

- Gledelig var det imidlertid at vår Volvo-, BMW- og Mini-virksomhet ved Bilia Personbil AS og Jensen & Scheele Bil AS mer enn utlignet denne tilbakegangen, slik at Bilia i Norge i sum ligger litt i overkant av fjorårets resultatnivå, sier Hebnes.

616 færre nye biler

Det økonomiske bidraget fra nybilsalget ble 10 millioner SEK (12 millioner i Q2 2019).

Stengte fabrikker påvirket leveransevolumet av nye biler, som ble redusert med 29 prosent i andre kvartal 2020 sammenlignet med i fjor.

- Kombinasjonen av et lavere leveransevolum og den positive kontraktsinngangen gjorde imidlertid at ordrereserven ved utgangen av 1. halvår var på hele 3.660 nye biler, det høyeste nivå noensinne, sier Hebnes.

Overgangen fra agentrolle til normal forhandleravtale for BMW i3 fra nyttår gjør at salget av elbilen nå føres inn i omsetningen.

- Dette utgjorde i første halvår 80 millioner i meromsetning, hvorav 37 millioner i andre kvartal, sier Hebnes til Bilbransje24.

BMW i3 står for et betydelig nybilvolum hos Bilia, og denne endringen påvirker derfor driftsmarginen.

- Ved utgangen av 1. halvår var ordrereserven på 2.494 biler. Siden årets begynnelse har den økt med 1.429 biler, eller 64 prosent. Av disse var 736 i 2. kvartal, sier han og legger til:

- Dette gir gode forutsetninger for tiden fremover.

 

Redusert bruktbillager

Det økonomiske bidraget fra bruktbilsalget ble 18 millioner SEK (16 millioner i Q2 2019).

Bilia leverte 3.108 brukte biler i andre kvartal 2020. Det er 362 biler (13 prosent) mer enn Q2 i fjor.

Per 1. halvår ble det levert 5.983 brukte biler (5.328), en økning på 655 biler og 12 prosent.

- Som følge av salgsøkningen ble bruktbillageret betydelig redusert under kvartalet, og kom ned til et godt nivå ved inngangen til 2. halvår, sier Hebnes. 

 

Dekk og bilglass løfter servicemarkedet

Bilia hadde til tross for en omsetningsnedgang på servicemarkedet i andre kvartal en kraftig resultatøkning.

Omsetningen i andre kvartal ble 396 millioner SEK, mot 439 millioner i fjor.

- Tilbakegangen i omsetning kan i all hovedsak forklares av valuta og en klart svekket norsk krone i år, sier Hebnes.

Resultatet for servicemarkedet endte på 65 millioner SEK (52 mill. i fjor), noe som ga et resultat på 16,4 prosent (11,9 prosent).

For første halvår ble resultatet 119 millioner SEK, mot 108 millioner i fjor.

- Ytterligere forsterket operativt driftsfokus, samt en fortsatt videreutvikling av våre satsningsområder som eksempelvis dekk og bilglass som også i år kan vise til en klar volumøkning sammenlignet med i fjor, forklarer Hebnes.

Den norske Bilia-sjefen sier han er svært tilfreds med hvordan organisasjonen har jobbet med utfordringene under korona-utbruddet - ikke minst på servicemarkedet.

- Jeg er superfornøyd med innsatsen som er lagt ned. Grunnlaget som nå er lagt gjør oss enda mer robuste i tiden fremover, sier Hebnes.

 

Konsern

Omsetningen i Bilia AB falt med 9 prosent til 6,777 milliarder SEK i 2. kvartal i år, sammenlignet med i fjor.

Operativt driftsresultat ble 335 millioner, mot 306 millioner i fjor. Det ga en driftsmargin på 5,0 prosent (4,1 i Q1 2019).

Av det samlede operative resultat sto servicemarkedet for 281 millioner, som tilsvarer 84 prosent.

Resultat før skatt endte på 266 millioner SEK, mot 251 millioner i 2019.

 

Til toppen