Bilimportørenes anbefaling for bilavgiftssystemet etter 2025

BIL ønsker ingen endringer i bilavgiftssystemet før i 2022, men har en rekke anbefalinger for hvordan det bør innrettes etter 2025. Se forslagene her.

Til toppen