Carl-Einar Haug
Carl-Einar Haug

Birger N. Haug: Betaler tilbake 1,9 millioner i korona-støtte

- Utviklingen frem mot sommeren ble bedre enn forventet for oss. Det føles derfor mest riktig at pengene kommer andre som har store problemer til gode, sier Carl-Einar Haug.

Birger N. Haug AS søkte og mottok nær 1,9 millioner kroner i kontantstøtte for mars. Nå har bedriften besluttet å tilbakebetale denne støtten.

- I første halvår 2020 så det meget mørkt ut for bilbransjen i Norge. Da Corona-pandemien slo til i mars, stoppet det meste av aktivitet helt opp, også hos oss.

Det sier eier Carl-Einar Haug.

- Birger N. Haug ble rammet like kraftig som de fleste andre. Permitteringer og kostnadsreduksjoner ble iverksatt i nært samarbeid med de tillitsvalgte. Resultatprognoser vi da utarbeidet, viste at selskapet i 2020 ville få et betydelig underskudd.

Situasjonen i dag tilsier ikke at vi trenger noen som helst støtte

Birger Skjellvik, styreleder i Birger N. haug

Omsetningsbortfallet var så stort i mars måned at selskapet fikk utbetalt kontantstøtte fra staten på 1,9 millioner kroner.

- Utviklingen frem mot sommeren ble bedre enn forventet, og resultatene er nå positive og betydelig bedre enn den negative prognosen for året, som ble utarbeidet da det så som mørkest ut, sier han.

Slik det ser ut nå, vil selskapet – situasjonen tatt i betraktning – få et tilfredsstillende årsresultat.

- Dessverre langt etter opprinnelig budsjett, men det blir overskudd, sier Haug.

Dette er bakgrunnen for at styret i Birger N. Haug har besluttet å betale tilbake til staten den mottatte kontantstøtten for mars måned.

- Hvorfor velger dere å gjøre dette?
- Kontantstøtten var ment for dem som virkelig fikk store økonomiske problem etter at pandemien slo til. Slik var det også for oss i starten, men vi har klart å gjøre endringer og innføre tiltak slik at utviklingen vår har blitt snudd positivt.

- Det føles derfor mest riktig at pengene kommer andre som har store problemer, til gode, legger Haug til.

Styreleder Birger Skjellvik sier til Bilbransje24 at slik situasjonen nå er, vil det ikke være aktuelt å søke for senere måneder, selv om det gis anledning til det.

- Situasjonen i dag tilsier ikke at vi trenger noen som helst støtte, sier han.

- For meg er det ikke moralsk riktig for oss å motta denne støtten.

- Jeg har stor forståelse for at bedrifter som har behov for dette søker. Selv om det ikke er vilkår for det, kan det umulig være meningen at selskaper som går overskudd skal få støtte, sier Birger Skjellvik.

Tor-Sigurd Simonsen, NBF

Til toppen