BOS-ledelsen gjennomfører lønnskutt

BOS-ledelsen gjennomfører lønnskutt

- Vi snur på alle steiner, sier konsernsjefen. Lønnskuttet gjelder kun for ledelsen, ikke øvrige ansatte.

- Blant alle kostnadstiltak vi innskjerper så ønsker også konsernledelsen å ta et lønnskutt i den vanskelige situasjonen vi er inne i nå.

Det sier konsernsjef i Bertel O. Steen, Bjørn Maarud, i dag.

Konkret betyr det et kutt i lønn for konsernsjef på 25 prosent, og 15 prosent for resten av konsernledelsen.

Ifølge årsregnskapet for 2018 mottok Bjørn Maarud til sammen 7 millioner i lønn og annen godtgjørelse det året. I 2017 var samlet godtgjørelse på 15,6 millioner og på 17,3 millioner i 2016.

- Nå har koronakrisen satt hele næringslivet, inklusive bilbransjen, i en alvorlig situasjon, også oss i Bertel O. Steen, sier Maarud.

- Permitteringer rammer dessverre mange medarbeidere i vårt konsern nå. Vi gjør alt vi kan for å kunne gjenoppta normal drift og opprettholde flest mulig trygge arbeidsplasser når situasjonen normaliserer seg.

Lønnskuttet i BOS er kun for ledelsen - øvrige ansatte blir ikke omfattet.

- Det leveres et fantastisk arbeid på alle nivåer i organisasjonen i denne krisen, og vi ønsker derfor ikke å be medarbeidere under konsernledelsen om å ta et lønnskutt selv om jeg vet mange har ønsket å bidra, sier konsernsjefen.

Til toppen