- Vi er langsiktige og fortsatt klare for å vokse, sier konsernsjef Arvid Sulland.
- Vi er langsiktige og fortsatt klare for å vokse, sier konsernsjef Arvid Sulland. (Foto: Odd Erik Skavold Lystad)

Historiens beste Sulland-resultat

Omsetningen passerte 5 milliarder. Bruktbilene og servicemarkedet bidro godt til rekord-resultatet på 143 millioner i fjor.

- 2019 ble et godt år for Gruppen, sier daglig leder for drift Øyvind Sulland.

Samlet forhandlerresultat ble 143 millioner kroner før skatt, en økning på 31 % fra året før.

- Det er det høyeste noen gang, slår Sulland fast.

Øyvind Sulland, daglig leder for drift i Sulland Gruppen.

Omsetningen økte med 7 % til 5,1 milliarder kroner, mens resultatmarginen endte på 2,8 %, opp fra 2,2 % året før.

- Nybil leverer 10 millioner svakere enn 2018, men bruktbil har vært strålende med bidrag som er 26 millioner bedre enn 2018, som også var et bra år på bruktbil, sier Sulland.

- Vi har alltid vært gode på servicemarkedet og 2019 ble intet unntak.

- Økt omsetning i alle ledd og i tillegg bedre driftsmarginer er med på å styrke vårt totale resultat.

 

- Vi har 31 forhandlere spredt over stort geografisk område og med mange merker i alle segmenter.

- Gjennom dette har vi kunne konkurrere i alle segmenter og alle plattformer. Alle merker går ikke like bra til enhver tid, men dette kompenseres delvis gjennom vår bredde. Vi vil ikke trekke fram enkelte merker da de fleste merker har bidratt godt i 2019, sier Øyvind Sulland.

Uten likviditet hjelper som kjent solid balanse lite.

Arvid Sulland

Arvid Sulland er styreleder og konsernsjef.

- Volum er nødvendig men må ikke gå på bekostning av lønnsomhet, sier han.

- Våre forhandlere leverte 6400 nye og 8400 brukte biler i 2019. Vi skulle gjerne levert 1000 flere nye biler, mens bruktbilsalget var kjempegodt - både i volum og bidrag.

Konsernregnskapet

EBITDA-resultat i 2019 var ca 299 millioner eller 5,9%.

Det skattbare resultatet påvirkes av avskrivning på 115 millioner og 41 millioner i finanskostnader.

- Vår strategi har ellers alltid vært å holde eiendomsmassen i høy kvalitet og vi bruker derfor store ressurser på vedlikehold og oppgraderinger hvert år sier Arvid Sulland.

 

2020

I årsberetningen skriver Sulland litt om utsiktene for 2020. Her trekker de frem den negative effekten korona-pandemien vil få for 2020 og at budsjettforutsetningene ikke lenger er relevante.

Vårt primære mål er å ha full fokus på topplinjen og på den måten raskest mulig å få alle tilbake på jobb.

Arvid Sulland

- Vi ser for oss et 2020 der vårt aktivitetsnivå blir rammet hardt fra mai og resten av året. Første tertial har for oss vært bedre enn fryktet og faktisk godt takket være stor ordrereserve på nybil og gode holdninger hos de ansatte.

- Resten av året påvirkes av svekket kjøpekraft da mange er permittert eller mister jobben, ordreboka tømmes og i tillegg svekket norsk krone med store prisøkninger som resultat sier Sulland.

Sulland har nå 3 hovedfokus: Likviditet, kundene de ansatte. 

- Uten likviditet hjelper som kjent solid balanse lite. Vi har derfor jobbet knallhardt med varelagerreduksjoner. Vi må stå opp for kunder og ansatte.

- Det er nå vi skal «få betalt» for hva vi har lagt ned i å ha fornøyde kunder og ansatte. Servicegraden må ytterligere økes ved at vi i større grad tilpasser oss kundens behov i disse vanskelige tider.

- Vi er nærmere 1000 ansatte og av disse var ca 160 permittert i slutten av mars, mens vi nå kun har 59 permittert, sier Sulland.

- Tiden for konsolideringer i bransjen vil øke som følge av det vi nå er møtt med, sier Arvid Sulland

- Vårt primære mål er å ha full fokus på topplinjen og på den måten raskest mulig å få alle tilbake på jobb. Det varmer å registrere det engasjement og vilje alle ansatte har i denne krevende tid. Vi er enige om at dette skal vi stå i sammen.

- Vårt estimat for perioden fra mai og ut året er at det blir betydelig mer krevende enn vi så langt har vært villige til å se.

- Bilsalget vil preges av pandemien langt inn i 2021 da arbeidsledigheten vil forfølge oss i lang tid framover. Få i vår bransje kan regne med å tjene penger i denne perioden, sier styrelederen.

Hvordan ser framtiden ut for bransjen og Sulland Gruppen?
- Vi tror behovet for transport i samfunnet øker og privatbilen vil fortsatt være den viktigste måten å ta seg fram på. De fleste vil fortsatt eie bilen mens andre vil av naturlige årsaker velge leieløsninger.

- Tiden for konsolideringer i bransjen vil øke som følge av det vi nå er møtt med. Vi har solide  gode samarbeidspartnere og nærmere 1000 dyktige medarbeidere og vi ønsker full fokus på de varemerkene vi har. For vår del er vi langsiktige og fortsatt klare for å vokse sier Arvid Sulland.

Tor-Sigurd Simonsen, NBF

Til toppen