Tom Berve (t.v.) og Trym Jørgenrud i Autoinnkjøp.
Tom Berve (t.v.) og Trym Jørgenrud i Autoinnkjøp. (Foto: Per Morten Merg)

Innkjøps-utfordrerne

Nyetablerte Autoinnkjøp vokser og ambisjonen er å gi Autogruppen konkurranse om merkeforhandlernes gunst. Det er flere aktører innen innkjøpssamarbeid.

Til toppen