F. v.: Kjell Rese (daglig leder Viking Kontroll) og Fredrik Jørgensen (daglig leder Viking Redning Detalj AS).
F. v.: Kjell Rese (daglig leder Viking Kontroll) og Fredrik Jørgensen (daglig leder Viking Redning Detalj AS). (Foto: Trygve Larsen)

Klare ekspansjonsplaner for Viking Kontroll

Daglig leder Kjell Rese sier selskapet kommer til å ta en mye mer aktiv rolle i å tilby nøytrale takster over store deler av landet, og det er NAF som langt på vei har åpnet opp markedet.

Til toppen