Geir Pollestad (SP), leder av næringskomiteen mener tiden er inne for at politikerne setter seg sammen for finne løsninger for framtidens bilavgifter.
Geir Pollestad (SP), leder av næringskomiteen mener tiden er inne for at politikerne setter seg sammen for finne løsninger for framtidens bilavgifter. (Foto: Vegar Aase / OBM)

Erkjenner bruktbil-utfordringene

Sentrale politikere løftet overraskende frem bruktbilpriser som en utfordring i bilpolitikken på NBF, BIL og NAFs seminar på Arendalsuka.

- Hensynet til bruktbilmarkedet er viktig.

Det sa Geir Pollestad (SP), leder av næringskomiteen på Stortinget, i en debatt på seminaret «bærekraftige bilavgifter» under Arendalsuka.

- Tiden er inne for at vi må sette oss ned sammen finne løsninger for framtidens bilavgifter. Det må skje innenfor de rammene vi har og behovet for penger vi har.

- Vi må ivareta by- og land-perspektivet. Også der tror jeg vi må gjøre det gradvis, sa Pollestad.

Helge Orten (H) og Helge Andre Njåstad (FRP) Foto: Vegar Aase / OBM

Det var politikerne selv som brakte utfordringene rundt verdien på bruktbilene inn i debatten om et nytt, helhetlig avgiftssystem som fant sted i OFVs samferdselstelt i går.

Hvis ikke folk har en verdi i den eksisterende bilen, er det vanskelig å bytte til en ny

Helge Orten (H)

Første nestleder i finanskomiteen, Rigmor Aasrud (A), mente sikring av bruktbilverdiene er avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet.

- Vi må finne løsninger som gjør at ikke andrehåndsmarkedet kollapser, sa Åserud.

- Det tror jeg er noe av det aller viktigste for at vi skal kunne fortsette en vellykket overgang til mere nullutslippskjøretøy, la hun til.

Helge Orten (H) - Foto: Vegar Aase / OBM

Høyres Helge Orten er leder av transport- og kommunikasjonskomite. Også han var tydelig på at hensynet til bruktbilene måtte ivaretas.

- Jeg er helt enig med bilbransjen at andrehåndsmarkedet er viktig å ha med seg i den diskusjonen.

- Hvis ikke folk har en verdi i den eksisterende bilen, er det vanskelig å bytte til en ny, sa Orten.

- Ekstremt gledelig

At sentrale politikerne så tydelig viser at de har forstått bruktbil-utfordringen ved innføring av et nytt bilavgiftssystem, er svært oppløftende, mener både NBF og BIL.

- Det er ekstremt gledelig at politikerne endelig tar på alvor bransjens og bileieren store bekymring om hva brukte biler vil være verdt i fremtiden, sier adm. direktør Stig Morten Nilsen i NBF.

- Dette har vi jobbet lenge med, legger han til.

Nilsen sier det er en stor fare for at restverdiene kan stupe, dersom det ikke tas høyde for når et nytt bilavgiftssystem utredes.

- Vi har rapporter som viser hvor dramatisk fallende bruktbilpriser kan være. Bærekraftige bruktbilpriser burde være like viktig i utarbeiding av et nytt system som klima og statens inntekter.

- Det henger tross alt sammen, sier Nilsen.

Karin Yrvin, fagsjef i Opplysningsrådet for veitrafikken, ledet debatten med (f.v.) Rigmor Åserud (A), Geir Pollestad (SP), Helge Orten (H) og Helge Andre Njåstad (FRP). Foto: Vegar Aase / OBM

Må tenke helhet

Direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening (BIL) mener utfordringene knyttet til bruktbilverdiene er viktige – og løsbare.

Han viser til en grundig utredning, hvor biler som har betalt engangsavgift gis en overgangsperiode på fem år før de likestilles med biler uten avgift, når andre avgifter pålegges.

- For å unngå negative konsekvenser er det avgjørende at politikerne har en helhetlig innfallsvinkel til denne problemstillingen, sier Erik Andresen.

Til toppen