Knut-Erik Jahnsen, general manager Lexus Norge.
Knut-Erik Jahnsen, general manager Lexus Norge. (Foto: Odd Erik Skavold Lystad)

Mer adskilt fra Toyota – Lexus på egne ben

Med en elbil på vei girer Lexus-organisasjonen seg for mer selvstendighet. Importøren er fornøyd med ordreinngangen på elbilen, men nå kommer prisøkningen.

Lexus Romerike ble nettopp kåret til en av Europas ti beste Lexus-forhandlere, og Norge er det landet som gjør det best i Europa. Likevel finnes det rom for forbedringer.

Blant annet er det store forskjeller i de økonomiske resultatene blant landets Lexus-forhandlere. Det ønsker importøren å gjøre noe med.

Adskilte avdelinger utad mellom Toyota og Lexus - nå jobbes det med større skiller organisatorisk også.

- Vi er i ferd med å skille regnskapene mellom Toyota og Lexus 100 prosent. Da kan vi få benchmarking på forskjellige KPI-er, sier Knut-Erik Jahnsen, sjef for merket i Norge.

Blant de som har kommet lengst i denne prosessen er Bauda, som Toyota og Lexus Romerike er en del av.

- Lexus og Toyota blir mer og mer adskilt, sier administrerende direktør i Toyota Romerike, Rune Bekkevold.

Salgsavdelingene har lenge vært adskilt – det er et krav fra produsenten – men også mekanikerne er dedikert på Lexus og jobber på egne Lexus-områder i verkstedet. Delelageret er fortsatt felles, men i Bauda har man skilt ut Lexus-regnskapene, slik Lexus Norge nå ønsker å gjøre hos alle forhandlerne.

- Men Lexus og Toyota vil naturligvis dele noen backoffice-funksjoner, sier Jahnsen.

30 prosent er nye til Lexus

I løpet av høsten kommer Lexus’ første batterielektriske bil til norske kunder, og så langt har de rundt 420 forhåndskontrakter av modeller UX300e.

Sammenlignet med hybrid-modellen er det en nedgang i servicebehovet på mellom 30 og 40 prosent på elbilen

- Rundt 30 prosent av disse er nye Lexus-kunder, sier Jahnsen.

Det inkluderer ikke kunder som kommer fra Toyota.

- Det vil jeg si er en god start, spesielt med tanke på at ingen har kjørt bilen enda, sier Jahnsen.

420 kunder er noe lavere enn Lexus' opprinnelige prognoser, men det er bare en håndfull kunder som har valgt å si opp kontrakten. Det har ikke medført kostnader for kunden å gjøre det.

Norge først med Lexus-elbil

Forhandlerne har akkurat fått demobiler – førproduksjonsbiler som bare Norge og Nederland har fått tilgang til.

- Det har aldri skjedd at vi har fått biler så tidlig. De er ikke ferdig med siste finpuss enda, sier Jahnsen.

Det er også grunnen til at Lexus ikke har WLTP-sertifisert modellen enda. Det skjer neppe før månedsskiftet juli/august, og bilen går i serieproduksjon i august.

Prisøkning

Fra 30. april ble Lexus nødt å øke prisene på elbilen.

- Vi har økt grunnprisen på alle UX300e-modellene med 40.000 kroner - en flat prisøkning, sier Jahnsen.

Prisøkningen gjelder ikke for ekstrautstyr, og skyldes i stor grad valutasvingningene den siste tiden.

- Alle kundene som har signert reservasjon før 30. april omfattes ikke av økningen, sier Jahnsen.

Redusert servicebehov

- Har dere gjort noen kalkyler for forventet servicebehov på elbilen?
- Sammenlignet med hybrid-modellen er det en nedgang i servicebehovet på mellom 30 og 40 prosent på elbilen, sier Bekkevold.

Norge og Nederland er de to første markedene som har fått demo-biler av Lexus' nye elbil UX300e.

Ifølge forhandlersjefen selger Toyota- og Lexus-avdelingene serviceavtaler til rundt 40 prosent av nybilene, hvor det er noe lavere for Lexus isolert.

- Lexus har tidligere indikert ønske om flere nye servicepunkt – hva er status der?
- Planen var å etablere to til fire servicepunkt i løpet av 2020, men det klarer vi ikke nå, sier Jahnsen.

Etableringen av servicepunkt krever en viss investering fra forhandler, og derfor er ting satt litt på vent foreløpig.

- Vi legger veldig stor vekt på et godt samarbeid med våre forhandlere, sier Jahnsen.

Til toppen