Møller permitterer - skjermer kritiske funksjoner

Møller permitterer - skjermer kritiske funksjoner

- Mange er allerede forhindret fra å utføre arbeid, og i tillegg varsles nå en stor andel medarbeidere om permittering. Totalomfanget er rundt 750 berørte medarbeidere, tilsvarende rundt 650 årsverk, sier konsernsjef Petter Hellman.

Møller Mobility Group har nå gått ut med meldingen gjengitt nedenfor.

Konsernsjef Petter Hellman:

Møller Mobility Group informerte forrige uke om at selskapet for første gang i historien må permittere medarbeidere i Norge. Etter dialogen med tillitsvalgte, får de direkte berørte ansatte nå permitteringsvarsler.

Den alvorlige situasjonen med spredningen av koronaviruset gjør at mange i Møller Mobility Group allerede er forhindret fra å utføre arbeid, og i tillegg varsles nå en stor andel medarbeidere om permittering.

Totalomfanget er rundt 750 berørte medarbeidere, tilsvarende rundt 650 årsverk. Utviklingen av situasjonen og aktivitetsnivået i markedet avgjør om det senere blir aktuelt å permittere ytterligere.

- Nå er oppdraget vårt å trygge arbeidsplasser på sikt, i møte med en krisesituasjon ingen av oss ennå vet hverken omfanget eller varigheten av. I Møller Mobility Group har vi de beste forutsetninger for å klare det meste, også det vi nå står overfor. Men det krever store grep raskt, sier Petter Hellman.

- Permitteringene vil hensynta målet om mest mulig inntektsbringende aktiviteter og normal drift overfor våre kunder, samtidig som kostnadsnivået må reduseres tilstrekkelig til å sikre fremtidig drift.

- Vi gjør alt vi kan for å raskest mulig kunne få alle våre flinke folk tilbake i en trygg jobb på verksteder, kontorer og i salgshaller. Samtidig har vi stor respekt for de omfattende tiltakene som tas i bruk i bekjempelsen av koronaviruset.

Alle deler av Møller Mobility Group berøres av permitteringene, men man skjermer i størst mulig grad de delene av virksomheten som gjør det mulig å opprettholde driften av kritiske funksjoner.

All øvrig virksomhet nedskaleres i møte med krisen. Utviklingen i markedet i sammenheng med utviklingen i kampen mot koronaviruset legger føringer for hvilke grep som er aktuelle fremover.

Flere tiltak gjøres for å redusere kostnader, for å best mulig komme seg gjennom krisen. Samtidig er man klar på at man så fort som mulig vil hente de permitterte medarbeiderne tilbake i full drift.

- Alle som nå berøres av permitteringene, er i høyeste grad en del av mannskapet vårt og en del av fremtiden vår. Men nå er det unntakstilstand, for oss, for resten av det norske samfunnet og for resten av verden, sier Petter Hellman.

Møller Mobility Group har virksomhet i Norge, Sverige og de baltiske landene. Permitteringene gjelder foreløpig kun den norske delen av virksomheten som har til sammen 3.150 ansatte.

Til toppen