Ny låneforskrift: - Lavere bilsalg, færre arbeidsplasser og en trussel mot den grønne omstillingen

Ny låneforskrift: - Lavere bilsalg, færre arbeidsplasser og en trussel mot den grønne omstillingen

INNLEGG: Christina Åhlander i Finansieringsselskapenes Forening  (FINFO) og NBF-sjef Stig Morten Nilsen har klare synspunkter på forslaget til ny låneforskrift.

Til toppen