Volvo er blant merkene med høy leasingandel - og store volumer som forventes tilbakelevert i år.
Volvo er blant merkene med høy leasingandel - og store volumer som forventes tilbakelevert i år.

Så mange leasingbiler forventes innlevert i 2020 - kraftig økning fra i fjor 

Antall personbiler som kommer tilbake fra leasingsseskapene når nye høyder i år.

Med utgangpunkt i en gjennomsnittlig leieperiode for leasingfinansierte personbiler på 36 måneder, er det biler utlevert i 2017 som i hovedsak vil utgjøre returvolumet i år.

Ifølge tall fra Finansieringsselskapenes Forening (FINFO) ble det i 2017 leasingfinansiert 56.750 nye personbiler av privatpersoner eller bedrifter (se graf under). I 2016 var antallet 48.649.

Vi kan dermed forvente et returvolum på nær 57.000 personbiler i 2020, som er rundt 8.000 flere enn i fjor.

Basert på samme framskriving forventes det en liten nedgang på drøyt 1.000 biler i 2021.

Brytes utleveringene ned på kvartal, skal det fra april til desember i år tilbakeleveres rundt 43.000 biler. Det er om lag 4.500 flere enn i samme periode i 2019.

Som grafen under viser er volumet spesielt høyt i 4. kvartal 2017.

Da ble totalt 14.793 personbiler leasingfinansiert og av disse var 10.237 privatleasing. Det er det høyeste antall for privatlease noen sinne.

Kilde: FINFO 2019 2018 2017 2016 2015
Privatleasing 27.747 34.300 34.351 26.069 17.590
Bedriftsleasing 20.209 21.010 22.399 22.580 22.690
Totalt leasing 47.956 55.310 56.750 48.649 40.280

Tallene er basert på innrapportering til Finansieringsselskapenes Forening (FINFO), hvor de fleste finansieringsselskaper er medlem. Et av unntakene er ALD Automotive, og deres biler inngår derfor ikke i de kvartalsvise statistikkene fra FINFO.

Store endringer på flere merker

Både bedrift- og privatleasing blir angitt som næringssalg i statistikkene fra OFV. Antallet her er vesentlig høyere enn leasingtallene fra FINFO, blant annet fordi OFV-tallene inkluderer all type salg til næring, også der bilene ikke leases (kan være demobiler, noe bilutleie, enkelte kommuner mv.).

OFV-statistikkene bør likevel være en god indikator for endring i volumene på hvert av merkene fra 2016 til 2017. Det er grunn til å tro at antallet i hovedsak er leasingbiler.

Tabellen nedenfor viser antall nye personbiler registrert i næring, med endring fra 2016 til 2017. Her fremgår også andelen næringssalget utgjorde av merkets totalvolum (i %).

Personbiler i næring 2017 2016 Endring
  Antall Nærings- Antall Nærings- 16-17
Pl. Merke næring andel næring andel Antall
1 Volkswagen 13.551 58 % 14.293 54 % -742
2 Toyota 9.282 52 % 8.063 46 % 1.219
3 Volvo 7.845 67 % 5.260 60 % 2.585
4 BMW 7.405 56 % 5.574 46 % 1.831
5 Audi 5.705 74 % 5.153 67 % 552
6 Mercedes-Benz 5.634 53 % 4.357 48 % 1.277
7 Skoda 5.050 56 % 3.867 50 % 1.183
8 Ford 4.319 63 % 4.635 56 % -316
9 Peugeot 2.802 53 % 2.657 55 % 145
10 Mitsubishi 2.517 50 % 2.332 35 % 185
11 Nissan 2.410 38 % 2.618 32 % -208
12 Suzuki 1.818 56 % 1.168 39 % 650
13 Tesla 1.641 19 % 1.316 38 % 325
14 Kia 1.591 34 % 1.124 27 % 467
15 Hyundai 1.568 41 % 1.357 50 % 211
16 Mazda 1.547 36 % 1.757 27 % -210
17 Citroën 1.396 68 % 975 53 % 421
18 Opel 1.239 31 % 1.615 44 % -376
19 Renault 1.199 34 % 1.638 56 % -439
20 Subaru 1.146 51 % 1.363 49 % -217
21 Honda 707 57 % 682 37 % 25
22 Mini 704 71 % 685 80 % 19
23 Lexus 561 56 % 472 41 % 89
24 Porsche 274 40 % 190 46 % 84
25 Land Rover 273 67 % 284 64 % -11
  Totalt 82.986 52 % 74.224 48 % 8.762
Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken

Til toppen