Sterke Møller-resultater: Kraftig bedring i bilimport og forhandlerdrift

Sterke Møller-resultater: Kraftig bedring i bilimport og forhandlerdrift

Omsetningen ble nær 10 milliarder og resultatet økte med 80 prosent. Her er status for Møller Mobility Group etter 1. tertial.

Til toppen