Store forhandlere: Er bruktbil-optimister

Store forhandlere: Er bruktbil-optimister

Flere større bilforhandlergrupperinger tror at bruktbil blir et veldig viktig element for å komme gjennom krisen. Samtidig melder de om kontraktsfall på nye biler.

- Jeg er ganske optimistisk når det gjelder brukte biler, sier Terje Jochumsen.

Han er visekonsernsjef i Gumpenkonsernet.

- Faktum er at du får tre år gamle biler til halv pris. I kombinasjon med lav rente og at bankene er villig til å strekke lånene på brukbil over en lenger tid enn før er positivt, sier han.

Optimismen til tross, Jochumsen ser en prøvelse.

- Utfordringen er at det kommer ganske mange leasing-biler inn i et marked som står stille. Nå vil vi kanskje få mange biler og få kunder, og det kan føre til likviditetspress på forhandlerne, sier han.

- Hva kan du si om kontraktinngangen på nye biler?
- Så langt er den ned med omtrent 30 prosent i forhold til normalt, sier viserkonsernsjefen.

Han legger til at så langt er det ingen av importørene som har varslet prisøkninger som følge av korona-krisen, men generelle prisøkninger fra 1. mai i år.

- Har dere permittert ansatte?
- Så langt omkring 45 årsverk av totalt 450. Dette er mest administrative folk, og gjelder totalt 11 forhandlere. Foreløpig har vi fullt opp å gjøre denne uken på servicemarkedet denne uken. Noen forhandlere har tre dagers ventetid, mens andre har tre uker, sier Terje Jochumsen.

Frydenbø Bil: Bruktbil-optimist

Konserndirektør Erik Diesen i Frydenbø Bil mener at det er mange gode grunner til å se lyst på bruktbilsituasjonen.

Konserndirektør i Frydenbø Group, Erik Diesen.

- Vi er ganske positive til bruktbil gjennom 2020, og får i øyeblikket drahjelp av valutasituasjonen, sier han.

Diesen legger til at det i disse tider er vanskelig å spå.

- Jeg tror at mange drar på Norges-ferie i år, og at det kan gjøre at nyere bruktbiler vil være ganske attraktive. Jeg tror ikke vi får noen prisvekst på brukte biler. Til det er det for mange permitteringer og lite kunder i salgshallene, sier han.

Frydenbø har så langt ikke permittert mer enn en håndfull ansatte i administrasjonen, i tillegg til noen i bilutleie.

- Vi har ikke sendt ut noe generelt permitteringsvarsel, men det kan skje ganske kjapt, sier konserndirektøren.

På verkstedene opererer Frydenbø fortsatt med rundt fem ukers ventetid. Verkstedene opererer med mellom 75 og 80 prosent av full kapasitet som følge av en god del mekanikere i karantene.

- Ordreinngangen er ned med mellom 20 til 25 prosent på nye biler, og på bruktbil er det 10 til 15 prosent reduksjon, sier Erik Diesen.

Motor-Trade: Likviditeten er førsteprioritet

Administrerende direktør Fridtjof Anderssen i Motor-Trade i Trondheim er ikke det minste i tvil om hva som må stå øverst på prioriteringslisten.

- Nå er jeg først og fremst opptatt av å sikre likviditeten og å ha forsvarlig drift, sier han.

Administrerende direktør Fridtjof Anderssen i Motor-Trade.

Bilforhandleren sier at han ikke ønsker å bekymre seg for fremtidige massive prisøkninger på nye biler nå.

- Når bilfabrikkene stenger så har likviditetslampene begynt å blinke litt mindre intenst. Dette er good news for meg. Jeg vet ikke når fabrikkene kommer opp å stå igjen med produksjon. Vi har en del nye biler på lager, men jeg tror at nybilsalget kommer til å gå dramatisk ned, sier Anderssen.

Han legger til at nå er det viktig å være fleksibel og planlegge fra dag til dag.

- I det mellomlange bildet er jeg positiv til prisutviklingen på brukte biler. En grunn til det er at bruktimporten er fullstendig kvalt.

Mercedes-forhandleren i trønderhovedstaden mener at det kommer til å bli kjempetøft for alle bransjens aktører fremover.

- Vi kommer ut på et salg i hele mars på omkring 70 prosent av det som var det opprinnelig budsjett. Forrige uke var en halvering i forhold til normalt, sier Fridtjof Anderssen.

Kverneland: Har opprettholdt salget på brukt

Konsernsjef Finn Jentoft i Kverneland Bil har redusert verkstedkapasiteten i konsernet til 70 prosent av normalen.

Konsernsjef Finn Jentoft i Kverneland Bil.

- Vi har nå permittert omkring 100 av totalt 287 ansatte. Med denne reduksjonen håper jeg at vi kan opprettholde sysselsettingen på verkstedene på dagens nivå ut neste uke.

- Hvordan ser bruktbilsituasjonen ut?
- Kontraktinngangen på brukte biler var i forrige uke på gjennomsnittet av de fire siste ukene. Prisene på brukte biler vil kunne stå seg bra, men det er stor usikkerhet i markedet, sier han.

Interessen for nye biler er vesentlig lavere.

- Kontrakts-inngangen på nye biler er trolig ned mellom 20 og 30 prosent, men jeg vil gjerne se dette over noe lenger tid, sier Finn Jentoft.

Bauda: Ser muligheter på lengre sikt

- For alle er det å sikre likviditet og forsvarlig drift prioritet nummer en nå.

Konsernsjef Geir Guthus i Bauda.

Det sier konsernsjef Geir Guthus i Bauda. Han skiller likevel mellom hva som kan skje på kort sikt og mulighetene et endret bilmarked kan gi senere.

- Lavere kronekurs og en periode med lavkonjunktur kan påvirke nybilsalget negativt, men i vanskelig tider viser historien at Toyota har stått sterkt, sier han.

- Det er mange ting som spiller inn nå, men isolert sett vil høyere nybilpriser og usikkerhet rundt egen økonomi kunne føre til økt etterspørsel etter bruktbil. Vi vil naturlig nok holde trykket oppe i dette markedet fremover.

På kort sikt er Guthus likevel spent på hvordan de små og mellomstore forhandlerne vil håndtere situasjonen. Dersom de kommer i en akutt likviditetsskvis kan prisdumping være et alternativ.

- Dette er en løsning ingen vil være tjent med, sier Guthus.

Til toppen