Store forhandlere: Ikke sendt ut permitteringsvarsler - ennå
(Foto: Odd Erik Skavold Lystad)

Store forhandlere: Ikke sendt ut permitteringsvarsler - ennå

- Jeg hadde trodd at det skulle se verre ut, sier adm. direktør Kjetil Hagestande i RøhneSelmer. Bauda og Brages har heller ikke permittert ansatte, men tror ikke det er til å unngå.

- Vi er opptatt av å holde driften i gang og serve de kundene som fortsatt ønsker å besøke oss, sier konsernsjef Geir Guthus i Bauda.

Geir Guthus, konsernsjef i Bauda.

- Per nå har vi ikke sendt ut noen permisjonsvarsler, men det vil trolig ikke være mulig å unngå.

Når det gjelder investeringer sier Guthus at det vurderes forløpende, men at de så langt ikke har satt noe på hold.

- Bruktbilene er viktig for likviditeten og vi er opptatt av å holde trykket oppe så langt det er mulig. Biler selges fortsatt og det håper vi fortsetter, selv om vi også her forventer en lavere fart fremover.

Konsernledelsen har daglige oppfølgingsmøter med alle forhandlerne.

- Vi tar lokale grep ut ifra nåsituasjon pr. lokasjon, sier Guthus.

RøhneSelmer: Ser bedre ut enn fryktet

- Helt ærlig, jeg hadde faktisk trodd det skulle se verre ut enn det så langt gjør.

Det sier adm. direktør Kjetil Hagestande i RøhneSelmer.

- Vi har få avbookinger og fortsatt bra tilgang på service. Det er noe mindre aktivitet på salg, men vi solgte tre nye i går, så det må vi være godt fornøyde med nå.

Han sier at de ikke har permittert ansatte, men at det vurderes fortløpende.

- Vi tilbyr hjemmehenting til både service og salg, med fokus på sikker håndtering. Det er noe som blir godt mottatt nå, sier Hagestande.

Frydenbø: Permitteringer kun i bilutleie

Ti av de tolv ansatte i bilutleie-virksomheten til Frydenbø Bil er permittert, men ingen er ellers permittert i Frydenbø Bil. Det bekrefter markeds- og kommunikasjonsdirektør Silje Ulla-Zahl til Bilbransje24.

- Det er for tidlig å si om dette får veldig store konsekvenser, men per i dag er det fortsatt salg av biler og vi mottar biler på service, sier Ulla-Zahl.

- Vi er ikke der hvor vi må stenge avdelinger eller versted, og vi ønsker ikke å svartmale situasjonen, sier hun.

Frydenbø var tidlig ute med kundeinformasjon på sine digitale flater, og har opprettet en egen nettside med relevant korona-informasjon.

- Vi har forsøkt å være proaktive, sier Ulla-Zahl.

Brages: Vi kommer til en ny hverdagssituasjon

- Vi har ingen permitteringer, men det kan bli aktuelt, sier daglig leder i Brages Bilforretning, Espen Digernes.

- Det går nok i retning av mindre å gjøre ei stund, sier han.

Foreløpig ser det ut til at deleforsyningene går som normalt til forhandleren, og det har vært et fåtall avbestillinger på service.

Espen Digernes, daglig leder i Brages.

- Bilsalget er av naturlige årsaker begrenset, men vi prøver å holde hjula i gang på verksteddriften.

- Jeg tror det er et viktig perspektiv å holde hjula i gang, at man ikke legger seg på rygg og stenger ned.

Brages-sjefen er positiv til de tiltakene myndighetene kommer med, og roser også NBF for å ha tatt et samfunnsansvar. Men aller helst håper han å ikke måtte bruke støtteordningene.

- Målsetninga er å komme oss gjennom for egen maskin, sier Digernes, og tror et godt samarbeid med de ansatte er løsningen.

- Akkurat nå er det en uoversiktlig og kaotisk fase, men så kommer vil tilbake til en hverdagssituasjon igjen, og den vil være annerledes enn hva hverdagssituasjonen var før.

Til toppen