Store lønnskutt for Møller-ledelsen

Store lønnskutt for Møller-ledelsen

Møller Mobility Group har iverksatt en rekke tiltak for å redusere kostnader i forbindelse med korona-utbruddet. Blant disse er store lønnskutt for konsernledelsen og øvrig ledelse i nøkkelroller.

På spørmål fra Bilbransje24 om hvilke konkrete kostnadsbesparende tiltak som er iverksatt i Møller Mobility Group, svarer konserndirektør for kommunikasjon og samfunn Paul Hegna dette:

- Noen eksempler er at vi nå enten terminerer kontrakter eller utsetter avtaler med konsulenter.

- Det er også besluttet at konsernsjefen tar et lønnskutt på 30 prosent, den øvrige konsernledelsen 25 prosent.

- Øvrige ledelse og nøkkelroller i virksomhetene tar også lønnskutt.

- Alt vi foretar oss nå, handler om å trygge arbeidsplasser på sikt, sier Paul Hegna til Bilbransje24.

Se også: Møller permitterer - skjermer kritiske funksjoner

 

 

.

Til toppen