Tesla: Har ikke varslet permitteringer - moderat registreringstakt
(Foto: Odd Erik Skavold Lystad)

Tesla: Har ikke varslet permitteringer - moderat registreringstakt

Tesla har så langt verken permittert eller sendt ut varsel til noen ansatte i Norge. Takten på registreringene er foreløpig beskjeden til å være siste måned i kvartalet.

- Vi har så langt ikke permittert noen, ei heller sendt ut permitteringsvarsler, sier Even Roland. 

Han er kommunikasjonssjef for Tesla i Norge. 

- Er det aktuelt å gjøre det i løpet av denne uken?

- Situasjonen endrer seg fra dag til dag, så dette er fortløpende vurderinger. Nå er målet vårt å holde aktivitetsnivået i butikkene og på verkstedet oppe, sier Roland. 

Betydelig nedgang i 1. kvartal

Tesla har tradisjonelt giret opp leveransene av biler på slutten av hvert kvartal.

Men fra toppen som ble nådd i mars ifjor, har kvartals-registreringene falt jevnt og trutt.

Grafene under viser utviklingen i antall nye Tesla i 2019 og fram til i går. Ifølge nettsiden teslastats.no ble det mandag 23. mars registrert 59 Tesla.

Hittil i mars er antallet 736 og 1.107 så langt i 1. kvartal. Registreringene vil som vanlig øke de siste dagene inn mot kvartalslutt, men takter i øyeblikket langt lavere enn tilsvarende perioder tidligere. 

Til toppen