Trond Brakken, kommersiell direktør i Santander Norge.
Trond Brakken, kommersiell direktør i Santander Norge.

- Vil strekke oss langt

Santander iverksetter konkrete tiltak for å imøtekomme bransjens behov for likviditet.

- Vi lever både av og med bilbransjen, så denne utfordringen vil vi løse sammen.

Det sier Trond Brakken, kommersiell direktør i Santander Norge, som allerede har merket et betydelig rush av henvendelser fra sine næringskunder.

- Ingen vet hvor lenge dette kan vare, men det vil ta slutt - og livet fortsetter etter Korona.

- Vår tilnærming er å ikke grave oss ned, sier han.

- Vi er integrert med bilforhandlerne. Det verste for Santander er om våre partnere blir borte.

Brakken minner om tidligere kriser, hvor mangel på likviditet tok livet av ellers sunne bedrifter.

Trond Brakken er kommersiell direktør i Santander.

Konkrete tiltak

- Vi har nå startet en dialog med bilforhandlerne for å se på hvordan vi kan bidra.

- Ressursene brukes på våre eksisterende kunder, vi tar ikke inn nye forhandlere som vi ikke har et forhold til i dag, sier han.

Santander har samarbeid med rundt 1.000 bilforhandlere/forretninger. Av disse har mellom 600 og 700 finansiering av varelager (nye og brukte biler), til en samlet verdi på rundt 2 milliarder kroner.

Av de konkrete tiltakene som nå er iverksatt nevner Brakken forlenget tid for finansiering av varelager. Den er i dag maksimalt ett år, men utvides nå med inntil seks måneder.

- For noen kan det være aktuelt med en periode med avdragsfrihet. Vi åpner også for utsettelse av betalinger, sier Brakken.

- Vi regner å øke noe på varelagerfinansiering av nye biler. For brukte biler handler det først og fremst om å lempe på vilkårene og finne fornuftige løsninger i dialog med forhandleren, sier Trond Brakken.

Tor-Sigurd Simonsen, NBF

Til toppen