WLTP-løsningen: Finansdepartementets kinderegg

WLTP-løsningen: Finansdepartementets kinderegg

Med dagens WLTP-avklaring har Regjeringen løst både de politiske, tekniske og bransjemessige utfordringene på en forbilledlig måte. Det lover godt for neste runde.

Det er all grunn til å berømme både politisk ledelse og embetsverket i Finansdepartementet.

Nok en gang har regnemesterne i departementet vist at de har stålkontroll på konsekvensene av betydelige endringer i bilavgiftene. Samtidig som både politiske og tekniske hensyn i forbindelse med omleggingen er ivaretatt.

Beregninger gjort av Bilimportørenes Landsforening (BIL) på over 25.000 ulike bilmodeller viser allerede at Regjeringen har sine ord i behold, når de lovet en provenynøytral overgang fra NEDC til WLTP.

Det er også grunn til å applaudere både BIL og NBF for jobben de har gjort, og selvsagt også for resultatet. For ordens skyld, NAF skal også ha sin del av æren.

Konsekvensene av omleggingen er noe både myndigheter, bransje og bileiere kan leve godt med. Den medfører ingen store rystelser i nybilmarkedet. Enkelte unntak finnes det alltid, men konklusjonen er at det bare blir små endringer i avgiftene på de bilene som faktisk selges.

Dette resultatet var langt fra gitt.

Bilbransjeorganisasjonene, med BIL og NBF i spissen, hadde god grunn til å være bekymret for at en så omfattende omlegging kunne få store konsekvenser.

Da bilbransjen startet arbeidet med WLTP for over tre år siden, var det ingen selvfølge at det ville bli korrigert for de høyere CO2-verdiene som den nye målemetoden gir.

Uten en kalibrering av systemet ville det medføre en betydelig økning i engangsavgiften.

Det har underveis vært flere - og sterke - stemmer som har ment at man bare kunne erstatte NEDC med WLTP-tall, fordi NEDC-målingene har medført at staten i flere år «har gått glipp av store inntekter».

Resultatet, og måten det har skjedd på, lover godt for samarbeidet mellom bilbransjen og politikerne i tiden fremover.

Derfor har bilbransjeorganisasjonene gjennom lang tid lagt ned betydelige ressurser, ikke minst i å fremskaffe et så godt datagrunnlag som mulig. BIL har koordinert dette innsamlingarbeidet, som har vært betydelig mer krevende enn man kanskje skulle tro. Langt fra alle bilprodusenter har vært like «fremme i skoa», for å si det forsiktig.

Underveis har både forutsetninger og synspunkter blitt spilt inn til Finansdepartementet og den første bekreftelsen på at dette gikk riktig vei kom allerede i fjor høst, som en lekkasje i forkant av Statsbudsjettet for 2019.

Da la Regjeringen en viktig premiss på plass: Innføring av ny beregningsmetode skal ikke gi økt engangsavgift, men være provenynøytral.

Det har den levert på i dag.

Resultatet, og måten det har skjedd på, lover godt for samarbeidet mellom bilbransjen og politikerne i tiden fremover. Det er viktig, for det er nå det virkelige slaget om bilavgiftene kommer til å stå.

I Finansdepartementet er arbeidet i full gang med «Bærekraftige bilavgifter 2025», som er en fullstendig omlegging av bilavgiftene slik vi kjenner dem i dag.

Bilbransjen har levert sine uttalelser. Ambisjonen er å være en konstruktiv medspiller med en klar stemme i den videre prosessen - som blir lyttet til.

Og det bør den fortsatt bli.

Til toppen