Vil heller ha utslippsmål enn null vekst i veitrafikken

Med en personbilpark på god vei til å bli utslippsfri, går klimaargumentet for nullvekstmålet ut på dato, mener Ida Krag i Bilimportørenes Landsforening.

Publisert

- Vi er enige med regjeringens eget ekspertutvalg, som anbefalte at nullvekstmålet for personbiltrafikken i byene ble revidert.

Det sier sjef for kommunikasjon og myndighetskontakt i BIL, Ida Krag, i forbindelse med regjeringens forslag til ny nasjonal transportplan (NTP 2022-2033) som ble lagt fram i dag.

Å ha som mål at en utslippsfri biltrafikk ikke skal vokse på tidspunkt det ikke er kø, er rett og slett bilfiendtlig

Ida Krag, BIL

- Derfor synes vi det er beklagelig at regjeringen ikke har tatt dette innover seg når ny NTP er utarbeidet, sier hun.

BIL har gjentatte ganger påpekt at det problematiske ved et nullvekstmål for personbiltrafikken.

- Med en personbilpark på god vei til å bli utslippsfri, går klimaargumentet for nullvekstmålet ut på dato.

BIL mener derfor at nullvekstmålet bør erstattes med utslippsmål, eller mål for å begrense kø og lignende.

- Å ha som mål at en utslippsfri biltrafikk ikke skal vokse på tidspunkt det ikke er kø, er rett og slett bilfiendtlig, sier Krag.

Komplekst

Regjeringen skriver i NTP at de vil vurdere om det er aktuelt å gå mer i retning av veiprising.

Samtidig peker de på kompleksiteten i et slik system (fra NTP):

For BIL er det opplagt at veiprising ikke er noen quick fix, og vi er glade for at regjeringen også ser det,

Ida Krag, BIL

«En eventuell veiprisingsløsning som også innebærer en full omlegging i forhold til dagens bompengeinnkreving vil ligge en del år fram i tid. Regjeringen vil derfor på kort sikt forbedre og videreutvikle dagens system. . . .

. . . Det bør vurderes hvilken teknologi som best ivaretar dette. Regjeringen vil med bakgrunn i dagens bompengeinnkreving bidra til utvikling av en mer framtidsrettet og moderne brukerfinansiering.»

BIL mener dette betyr at en utredning eller beslutning er skjøvet godt fram i tid.

- Vi merker oss at regjeringen inntar en svært avventende holdning til veiprising, sier Krag.

- Krevende

NTP er nå sendt Stortinget for komitébehandling og vedtak.

- For BIL blir det svært spennende å følge stortingsbehandlingen, særlig på punktet om veiprising, sier Krag.

- Som kjent har de fleste partiene ulike programformuleringer hvor de er positive til veiprisingsutredning.

Hun tror at veiprising samtidig er en krevende sak å stå i overfor velgerne.

- Ved inngangen til en valgkamp tror vi det kan være svært krevende for opposisjonen å skulle ta en mer aktiv tilnærming enn regjeringen på dette området.

- For BIL er det opplagt at veiprising ikke er noen quick fix, og vi er glade for at regjeringen også ser det, sier Ida Krag.