Med Grand Hotel og Stortinget som nærmeste naboer etablerer Nio seg med sitt første showroom i Norge.
Med Grand Hotel og Stortinget som nærmeste naboer etablerer Nio seg med sitt første showroom i Norge.

Dette koster trolig Nios satsing på Karl Johan

Det nye spektakulære showroomet midt i hovedstadens paradegate blir ingen billig affære for den kinesiske elbilprodusenten.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nios etablering av et «flaggskip» på rundt 1700 kvadratmeter i Karl Johans gate 33 vil bli svært kostbar.

Det påpeker samtlige eiendomsaktører Bilbransje24 har vært i kontakt med, og som kjenner leieprisnivåene og øvrige betingelser i Oslo sentrum godt.

Kvadratmeterprisen

Flere av aktørene påpeker overfor Bilbransje24 at Nio neppe har fått leie lokalene for under 6000 kroner per kvadratmeter. Noen mener det kanskje kan ligge høyere, og antyder at prisen kan ligge opp mot 7000 til 8000 kroner kvadratmeteren.

I slike kontrakter er det også helt vanlig å inngå en leieavtale på minimum fem år, hvor leietager har opsjon på forlengelse. Noen kilder mener også at Nio kan ha blitt «tvunget» til å inngå leieavtale på inntil 10 år, selv om de fleste mener at avtalen trolig ikke er på mer enn fem år.

Med en kvadratmeterpris på 6000 kroner og en fem år lang leieavtale blir det totalt 52,5 millioner kroner - i ren leiekostnad.

Noen av eiendomsaktørene peker på at det godt kan være mulig at leien Nio betaler er lavere enn 6000 kroner per kvadratmeter, men at da står leietager selv for ombygging og oppgradering av lokalene.

En gjennomsnittlig oppgradering av lokaler i denne delen av byen, koster fort vekk minst 30.000 kroner per kvadratmeter, og i de mest ekstreme tilfellene helt opp mot 60.000 kvadratmeter.

Nios planer indikerer at den kinesiske bilprodusenten kommer til å legge seg på en høy til ekstra høy standard.

- Jeg kan bekrefte at det blir veldig høy standard på vår lokasjon i Karl Johans gate, sier administrerende direktør Marius Hayler i Nio Norway til Bilbransje24.

<em>I disse lokalene skal Nio etablere showroom, med café, møterom, lekerom for barn og et slags bibliotek - med peis.</em>
I disse lokalene skal Nio etablere showroom, med café, møterom, lekerom for barn og et slags bibliotek - med peis.

Lokalene skal blant annet inneholde en bar, en cafe og et slags bibliotek ifølge tegningene.

Til sammenlikning betaler norske merkeforhandlere alt fra rundt 800 til 2200 kroner per kvadratmeter for sine lokaler, men prisen varierer selvsagt mye med standard og beliggenhet.

Flere aktører i bransjen sier at en gylden tommelfingerregel er at husleiekostnadene til en merkeforhandler ikke bør overstige tre prosent av årlig brutto omsetning.

Regnestykkene

Dokumenter Bilbransje24 har sett til indikerer at Nio trolig kommer til å ha rundt 15 årsverk knyttet til lokasjonen i Karl Johans gate. Dette er årsverk som vil være ansatt av Nio Norway AS.

Kostnaden for et årsverk i Nio (inkludert arbeidsgiveravgift, og øvrige sosiale utgifter) vil fort vekk beløpe seg til 700.000 kroner. I dette anslaget ligger også noe skifttillegg, da det trolig blir åpningstider på lokasjonen som er ut over normal arbeidstid.

Alt i alt er det stor sannsynlighet for at Nio pådrar seg økonomiske forpliktelser knyttet opp til sin satsing på Karl Johan på godt over 100 millioner kroner på fem år.

15 årsverk til 700.000 kroner i fem år gir til sammen en lønnskostnad på 52,5 millioner i denne perioden.

Lokalene til Nio er på omtrent 1750 kvadratmeter. Med en kvadratmeterpris på 6000 kroner og en fem år lang leieavtale gir dette en totalsum på 52,5 millioner kroner i ren leiekostnad. I tillegg kommer strøm, forsikringer og noe kommunale avgifter.

Alt i alt er det stor sannsynlighet for at Nio pådrar seg økonomiske forpliktelser knyttet opp til sin satsing på Karl Johan på godt over 100 millioner kroner på fem år, eller minst 20 millioner kroner årlig.

Kalkulasjonene og anslagene er forelagt Nios norske sjef. Han har følgende kommentar:

- Hvilke avtaler vi har inngått i forbindelse med vår lokalisering i Karl Johans gate kan jeg ikke kommentere, sier Marius Hayler.