Oppdatert kalkulator: Kraftig økning i varebilavgiftene – her ser du hvor mye

Den nye avgiftskalkulatoren fra OFV gir 2022-avgiftene for alle nye person- og varebiler på det norske markedet neste år - etter budsjettenigheten mellom regjeringspartiene og SV.

Publisert

OFVs avgiftskalkulator viser hvordan endringer i engangsavgiften i statsbudsjettet for 2022 vil påvirke avgiftene på alle ny biler neste år.

Kalkulatoren er inkludert i «OFV Kjøretøydata», som inneholder omfattende tekniske data og priser på alle person- og varebilmodeller som selges i Norge. men kan også benyttes fritt her.

Avgiftskalkulatoren er nå oppdatert med de nye varebilavgiftene fra 2022.

Beregningene fra OFV viser det blir betydelig økning i avgiftene på alle modeller med bensin- og dieselmotor. De minste varebilene får den største økningen - relativt sett.

I OFVs kalkulator kan du søke på både merker og enkeltmodeller, og sortere blant annet på avgiftsendringene for hvert merke og modell.

Merk at det tas forbehold om eventuelle feil eller unøyaktigheter i dataene som kan påvirke utregningene.

Endringer i engangsavgiften

Regjeringspartiene og SV ble denne uken enige om neste års statsbudsjett. Det er dermed klart hvilke endringer som gjøres knyttet til engangsavgiftene av både person- og varebilene:

LADBARE HYBRIDER
Rekkeviddekravet øker fra 50 til 100 km. Samtidig reduseres fradragssatsen i vektkomponenten fra 23 % til 15 %. Dette medfører en kraftig avgiftsøkning for denne biltypen.

CO2-KOMPONENTEN
De to laveste trinnene i CO2-komponeneten økes med 35 %. Dette vil gi en avgiftsøkning for biler med CO2-utslipp over 87 g/km.

VAREBILER
Enigheten om budsjettet innebærer at «Engangsavgiften på varebiler øker til 30 % av personbilavgiften.»
OFV opplyser at engangsavgiften på varebiler beregnes slik for 2022:

 • Egenvekt: 20 % av personbilene (uendret fra 2021)
 • NOX-utslipp: 75 % av personbilene (uendret)
 • CO2-utslipp:
  Første 84 g/km - 0
  Neste 30 g/km - Øker med 26,6 %
  Neste 36 g/km - Øker med 36,6 %
  Resten - Øker med 12,6 %
  Fradrag for utslipp under 84 g/km (ned til 48 g/km) - Reduseres med 0,6 %
  Fradrag for utslipp under 48 g/km - Reduseres med 0,6 %