Stena Recycling planlegger å åpne det nye batterisenteret i Lillestrøm til sommeren.
Stena Recycling planlegger å åpne det nye batterisenteret i Lillestrøm til sommeren.

Bygger nytt batterisenter i gjenvinningsanlegg utenfor Oslo

Den svenske gjenvinningsgiganten Stena Recycling øker satsingen i Norge.

Publisert

Med økende salg av elbiler og redusert tilgang til råvarer for batteriproduksjon, kreves det at batterier i større grad skal kunne gjenvinnes.

Stena Recycling, som er en del av det svenske Stena Metall-konsernet, satser derfor på å bli en ledende aktør innen gjenvinning av elbilbatterier i Europa.

Konsernet har pekt ut Norge som et viktig marked, og bygger et nytt batterisenter i Lillestrøm kommune, skriver konsernet i en melding.

Stena Recycling har i dag 16 anlegg og over 300 ansatte i Norge.

Om Stena Recycling

Stena Recycling ble grunnlagt i 1939 og er i dag en av Sveriges ledende gjenvinningsbedrifter med nær 90 anlegg og 1.700 medarbeidere. Stena Recycling er en del av konsernet Stena Metall, som er et av Sveriges største familieeide konsern. Stena Metall er virksomme på mer enn 200 steder i ni land og gjenvinner årlig over seks millioner tonn materiale.

Investerer en kvart milliard

I 2021 ble det kjent at Stena Recycling skulle investere 250 millioner i et nytt anlegg for gjenvinning av litiumionbatterier i Halmstad i Sverige.

Samtidig startet planleggingen av et nytt batterisenter på Ausenfjellet i Lillestrøm kommune, hvor Stena Recycling har et av sine anlegg i dag.

Jon Emil Furuseth ble ansatt som country manager for high energy batteries. Han har tidligere vært country manager for Exide Group og blant annet sittet mange år i styret i Batteriretur i Norge.

I gang i sommer

Et stort antall av batteriene som skal gjenvinnes i Sverige, forventes å komme fra norske elbiler.

Batteriene vil bli samlet inn og utladet i Ausen, og deretter transportert videre til Halmstad for gjenvinning på anlegget der.

Det norske batterioppsamlingssenteret i Ausen er planlagt å være i drift i løpet sommeren 2023, og forventes å bli det første av flere batterisentre i Norge.

Presset for å finne løsninger for gjenvinning av elbilbatterier vil bli enormt.

Marcus Martinsson, Stena Metall Group

10.000 tonn batterimateriale

- Den nye EU-forordningen, kombinert med den kraftige økningen i etterspørselen etter elkjøretøy, innebærer at presset for å finne løsninger for gjenvinning av elbilbatterier vil bli enormt.

Det sier Marcus Martinsson, som er product area manager batteries i Stena Metall Group.

- Stena Recyclings gjenvinningsprosess gjør det på sikt mulig å gjenvinne mer enn 95 prosent av et utgått batteri. Verdifulle mineraler som kobolt, litium og nikkel vil kunne beholdes og brukes i produksjonen av nye batterier med svært høy gjenvinningsgrad,ier han.

Det nye anlegget i Sverige vil ha kapasitet til å gjenvinne 10 000 tonn batterimateriale per år.

- Det sirkulære perspektivet må være utgangspunktet også i gjenvinning av elbilbatterier. Å bruke gjenvunnet materiale i produksjonen er en av de mest effektive måtene å minske miljøpåvirkningen og utnytte ressursene på.

- Vi blir en tilrettelegger for bilindustriens omstilling til sirkulær økonomi, sier Marcus Martinsson.