<em>Alf Moland blir utviklingssjef i den nye Beyond Zero-avdelingen i Toyota Norge.</em>
Alf Moland blir utviklingssjef i den nye Beyond Zero-avdelingen i Toyota Norge.

Han skal lede Toyotas elbil-satsing i Norge

Alf Moland får ansvaret for Beyond Zero-prosjektet i Norge.

Publisert

Toyota Norge etablerer en «Beyond Zero»-avdeling. Målet er ifølge importøren å «fortsette arbeidet mot visjonen om å bidra ut over klimanøytralitet».

Ansatt til å lede Beyond Zero-avdelingen i Norge er Alf Moland, som får tittel utviklingssjef.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">- Toyotas hovedkontor i Brussel blir en premissgiver for arbeidet vårt, sier utviklingssjef Alf Moland.</span>
- Toyotas hovedkontor i Brussel blir en premissgiver for arbeidet vårt, sier utviklingssjef Alf Moland.

Moland er fra Re i Vestfold og har jobbet i Toyota siden 2005. Først som teknisk konsulent og senere med ansvar for CRM (kunderelasjonshåndtering).

I en periode jobbet han i Brussel for Toyota Motor Europe, og forventer å være i kontakt med kollegene der i sin nye stilling.

- Toyotas hovedkontor i Brussel blir en premissgiver for arbeidet vårt. Men det viktigste blir å ha tett kontakt med markedet i Norge og sammen med forhandlere og leverandører legge til rette for en god infrastruktur for blant annet smart lading og hydrogenfylling, sier Moland.

- Vi vil være avhengig av et godt samarbeid for å lykkes i fellesskap, legger han til.

Den nye avdelingen skal rapportere til toppsjefen og vil ha tilstrekkelige ressurser for å implementere strategien.

Forventer oppmerksomhet fra utlandet

Moland forventer at andre land ser til hvordan Norge kommer konkretiserer «Beyond Zero»-visjonen.

- Vi er på mange måter et pilotmarked i Europa når det gjelder elektrifisering og nullutslipp, og vi blir nå også en front-runner internt i Toyota-systemet i arbeidet med «Beyond Zero». Det er en spennende utfordring, sier den ferske utviklingssjefen.

- Allerede i dag kan Toyotas kunder kjøre hydrogenbilen Toyota Mirai som har vann som eneste utslipp og faktisk renser luften samtidig. Dette er et eksempel på hvordan vi tenker lenger enn lavest mulig utslipp, sier Moland.