Bilforsikring: Gjensidige og If drar ifra

Bilforsikring: Gjensidige og If drar ifra

Mens If tok godt for seg på nybil, fortsatte Gjensidige å øke markedsandelen på forsikring av bruktbilene i juli. Dette er status for de 20 største selskapene så langt i år.

I takt med økning i nybilregistreringene (+6 %) og eierskifter av brukte (+27 %) økte også antall nytegninger av bilforsikring i juli.

Selskapene har i ulik grad tatt "sin del" av økningen. Slik har de fordelt markedet for nytegning av forsikring på nye og brukte biler denne måneden, og hittil i år:

If størst i juli

If ble det klart største selskapet på nybilforsikring i juli. Med en markedandel på 23,3 % økte avstanden til både Gjensidige og Enter på statistikken hittil i år (se tabell under).

Gjensidige endte på 19,2 %, mens årets "komet" på nybilforsikring, Enter, oppnådde 18,1 %, som heller ikke var helt på høyde med andelen etter 1. halvår.

Nummer fire i juli ble Tryg. Andelen på 10,4 % er på nivå med forrige måned, som også var et godt løft fra tidligere måneder i år.

Fremtind er også i ferd med å ta igjen noe tapt terreng. Med 8,7 % i juli er selskapet etter syv måneder kun 0,9 %-poeng bak nivået fra i fjor.

Nok en sterk Volvo-måned på registreringsstatistikken fra OFV bidro til å løfte Volvia til 3,0 % i juli. Hittil i år har selskapet, som har If som forsikringsgiver, 2,3 % av markedet - mot 2,1 % i 2019.

Motsatt vei går Codan som falt til 2,2 % i juli. Euro Insurance (1,9 %) var heller ikke i nærheten av fjorårets markedsandel denne måneden.

Brukte biler - Gjensidige øker forspranget

I fjor hadde Gjensidige 23,8 % markedsandel på nytegning av forsikring på brukte biler, mens If hadde 19,6 % - en avstand på 4,2 %.

Gjensidige har levert over fjoråret i alle måneder i år, og i juli ble andelen 25,9 %. If oppnådde 18,0 %.

Hittil i år har Gjensidige nå 25,4 %, mens If har 17,8 %. Den innbyrdes avstanden er dermed økt fra 4,2 % i 2019 til 7,6 % i år.

Fremtind fortsetter å ta tilbake markedsandeler, også på bruktbilene. I juli ble det 16,5 %, og hittil i år er den nå på 15,5 %. Det er likevel litt igjen til fjorårets 17,0 %.

Etter Gjensidige er det Enter som har den største veksten på brukte biler så langt i år, selv med en mer moderat økning i juli. Enters markedsandel på brukte biler hittil i år er på 6,0 %, mot 4,8 % i 2019.

Av de mindre selskapene er det Storebrand og KLP som kan vise til den største fremgangen hittil i år. Storebrand øker med hele 0,8 %-poeng, mens KLP har løftet andelen med 0,5 poeng fra i 2019.

Tor-Sigurd Simonsen, NBF

Til toppen