Bilverksteder: Må komme tiltakspakker rettet mot småbedrifter

Bilbransje24-undersøkelse

(Foto: Odd Erik Skavold Lystad)

Bilverksteder: Må komme tiltakspakker rettet mot småbedrifter

Kun en av fem bilverksteder i Bilbransje24s undersøkelse mener at myndighetenes tiltakspakker er tilstrekkelig til å hjelpe dem over krisen. Resten mener at det må flere pakker til for sikre likviditeten i bedriften. Se hele undersøkelsen her.

Bilbransje24 har i perioden 19. mars kl. 15.00 til 20. mars kl. 13.00 gjennomført en spørreundersøkelse om korona-utbruddets påvirkning på bilbransjen. Vi har mottatt svar fra til sammen 387 bedrifter, som med sine bidrag har gitt et godt grunnlag for å belyse situasjonen.

Nedenfor er resultatene for bilverkstedene. 

Resultatene for de øvrige bransjeaktørene finner du her:

Bilverksteder - oppsummert

De 181 frittstående kjedeverkstedene som har besvart undersøkelsen opplever så langt ikke situasjonen like kritisk som merkeforhandlerne. Drøyt en tredjedel (35 prosent) sier at situasjonen kan bli kritisk for dem, mens nær halvparten av merkeforhandlerne sier det samme.

Det er drøyt ti prosent av verkstedene som sier at de så langt ikke har merket noe nedgang i tilgangen på jobber. Drøyt halvparten av dem sier at de har hatt en reduksjon i tilgangen på verkstedet som er på 40 prosent eller mer.

Kun en av fem verksteder mener at myndighetenes tiltakspakker er tilstrekkelig til å hjelpe dem over krisen. Resten mener at det må flere pakker til for sikre likviditeten i bedriften.

Dette var også tema i verkstedenes kommentarer, hvor flere satt fokus på behovet for spesiell støtte til de mindre bedriftene.

Noen kommentarer fra verkstedene i undersøkelsen:

"Jeg mener myndighetenes tiltakspakke ikke avhjelper eventuelle konkurser på sikt. Tilrettelegging for banklån er vel å beregne som brannslokning i dette tilfelle. Redusert arbeidsgiveravgift hjelper jo litt, men den skulle egentlig ha vært fjernet helt og holdent."

"Veldig kritisk for oss at Statens vegvesen utsatte PKK-fristen for mars og april med to måneder. Fører til svært liten jobbtilgang nå når foreløpig alle er friske. Og så blir det kanskje mer enn vi kan ta unna fram mot ferien ..."

"Ser bare en ubetydelig hjelp fra det offentlige. Ettergiving av 4 % arbeidsgiveravgift i 2 mnd. utgjør ingen ting, spesielt når dette skal regnes av tiden når det blir minst å gjøre og i påske-tiden. De øvrige tiltak er jo bare en forskyvning av utgiftene. Har vært i kontakt med min bank, der viste de ingen ting om Stortingets tiltak om evnt. lån."

"Bør komme med hjelpepakke til mindre bedrifter også!"

Til toppen