Bruktbilforretninger: Tiltakspakkene er utilstrekkelige

Bilbransje24-undersøkelse

(Foto: Odd Erik Skavold Lystad)

Bruktbilforretninger: Tiltakspakkene er utilstrekkelige

Over 90 prosent av bruktbilforretningene i Bilbransje24s undersøkelse sier at bedriften er påvirket eller sterkt påvirket av korona-utbruddet. Likevel har bare drøyt halvparten av dem sendt permitteringsvarsel til ansatte. Se hele undersøkelsen her.

Bilbransje24 har i perioden 19. mars kl. 15.00 til 20. mars kl. 13.00 gjennomført en spørreundersøkelse om korona-utbruddets påvirkning på bilbransjen. Vi har mottatt svar fra til sammen 387 bedrifter, som med sine bidrag har gitt et godt grunnlag for å belyse situasjonen.

Nedenfor er resultatene for bruktbilforretningene.

Resultatene for de øvrige bransjeaktørene finner du her:

Bruktbilforretninger - oppsummert

Til tross for bruktbilforretningene er de som beskriver situasjonen som mest alvorlig, svarer nær halvparten av de 65 bedriftene som har deltatt i undersøkelsen at de ikke har sendt permitteringsvarsel til ansatte. Det er en høyere andel enn for merkeforhandlerne. 15 prosent sier det ikke er aktuelt å gjøre det.

Gjennomgående vurderer bruktbilforretningene å permittere større deler av arbeidsstokken enn de øvrige aktørene i bransjen.

Bruktbilforretningene rapporterer om svært lite trafikk i lokalene, men likevel svarer 46 prosent at de ikke vurderer å stenge salgshallen.

Halvparten mener at myndighetenes tiltakspakker ikke er tilstrekkelige, mens en tredel sier de hjelper litt.

Nær 60 prosent av bruktbilforretningene svarer deres virksomhet er sterkt påvirket, og at situasjonen kan bli kritisk. Bare to av forretningene som deltok i undersøkelsen sier at korona-utbruddet har påvirket virksomheten lite.

Kommentarer fra noen av bruktbilforretningene i undersøkelsen:

"Myndighetene må komme på banen med andre tiltak. Statstøttede lån er helt uinteressant, det er ikke tema å ta opp lån for å holde ut lengst mulig, for så å betale tilbake senere. Staten bør gå ut med mva-fritak, skattefritak og arbeidsgiveravgiftsfritak, samt at de må oppfordre befolkningen til å "handle" som normalt."

"Nesten ikke kunder. Regjeringens tiltak som utsettelse av arbeidsgiveravgift hjelper ikke en bedrift som fra før av er presset på marginer. Skulle det ha hjulpet så måtte det vært fritak inntil situasjonen blir normal igjen".

Til toppen