Elbiler er kraftig overrepresentert på skadestatistikken.
Elbiler er kraftig overrepresentert på skadestatistikken. (Foto: Ståle Frydenlund / elbil.no)

Disse elbilene bulker mest

Elbiler er kraftig overrepresentert på skadestatistikken. Særlig ett merke skiller seg negativt ut. Se oversikten her.

Basert på skadetakster foretatt i DBS i 2018 fra Bilskadekontoret/Finans Norge har Bilbransje24 beregnet skadefrekvens spesifikt for elbiler.

Takstene er ikke inkludert glasskader.

Tallene viser at elbiler er kraftig overrepresentert på skadestatistikken. Skadefrekvensen registrert på elbiler er 44 prosent høyere enn fossilbilene.

Mens fossilbiler har en skadefrekvens på 9,4 prosent, har elbil hele 13,5 prosent.

  Bestand* Antall skader
i 2018
Skadefrekvens
Elbiler 200.359 27.086 13,5 %
Fossilbiler 3.026.311 283.110 9,4 %

*) Bestand av person- og varebiler <3,5t, pr. 31.12.2018
Kilde: OFV og Finans Norge

Det er liten forskjell i skadefrekvens elbil-merkene mellom, med ett unntak:

I gjennomsnitt er det i 2018 registrert en skade for hver femte Tesla på veien.

Merke Akkumulerte registreringer* Antall skader
i 2018
Skadefrekvens
Tesla 30.839 6.290 20,4 %
Volkswagen 40.952 5.451 13,3 %
Nissan 54.229 7.151 13,2 %
Kia 15.892 2.067 13,0 %
Hyundai 6.808 846 12,4 %
Renault 11.227 1.241 11,1 %
BMW 20.087 2.066 10,3 %
Andre 23.030 1.974 8,6 %
Totalt 203.064 27.086 13,3 %
*) Akkumulerte registreringer fra 2008 til og med 2018. Antallet avviker fra noe fra registrert bestand.
Kilde: OFV og Finans Norge

Begrensede muligheter

- Bilskadekontoret har store begrensninger i forhold til hva vi har tilgang til i DBS, sier Arne Solum.

Han er fagdirektør motor i Finans Norge.

Solum minner om at Finans Norge ikke har tilgang til den enkelte takst i DBS til tross for at det er Finans Norge som eier DBS-systemet.

- De som har tilgang til en takst er det verkstedet som har laget taksten, det selskapet som har forsikret det kjøretøyet som kalkuleres om reparasjonen skal betales av selskapet, og bileier om han ber om en kopi, sier han. 

Omfattende manuelt arbeid

Solum minner om at DBS-systemet slik det fremstår i dag ikke er designet for å ta frem detaljerte statistikker. 

- Vi har ikke utviklet statistikkverktøy i DBS, så denne oversikten er et resultat av et ganske omfattende manuelt arbeid, sier han. 

- Er du forundret over hvor store forskjell det er i skadefrekvens på elbiler kontra biler med tradisjonell drivlinje?
- Nei, egentlig ikke. Vi har sett over tid at elbiler er overrepresentert skadestatistikken. På den ene siden vil trolig antall takster i DBS fortsette å øke som følge av at elbilandelen øker.

- På den andre siden vil antall skader på sikt muligens gå ned som følge av at adaptive systemer i nye biler kan være med på å redusere antall ulykker, sier Arne Solum.

Til toppen